و پسرانی (زیبا) که حسن و  جوانیشان همیشگی و ابدی است گرد آنها به خدمت میگردند
آیه ی 17 سوره ی واقعه
بسیار عالی است به خاطر اینکه خوش عاقبت است و به خواسته میرسد
انشاالله خوبست

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات