نتیجه استخاره :   حتما انجام بده  
توضیح:   اقدام به این عمل سفارش شده و ترک آن نهی شده است.  
سوره:   حج  
آیه:   6  
صفحه:   333 
 
 
سوره الحج مشتمل بر 78 آیه - سوره شماره 22

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات