نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   عاقبت خوبی ندارد  
سوره:   نجم  
آیه:   27  
صفحه:   527 
 
 

سوره النجم مشتمل بر 62 آیه - سوره شماره 53

 

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات