نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   در آن آرامش و نور چشم است.  
سوره:   مریم  
آیه:   26  
صفحه:   307 
 
 
سوره مریم مشتمل بر 98 آیه - سوره شماره 19

استخاره

پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات