سرگرمیاستخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین

استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین > صفحه 8

آیه 54 سوره یونس

آیه 54 سوره یونس

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   یونس   آیه
آیه 18 سوره مائده

آیه 18 سوره مائده

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   اقدام به این عمل همراه با فساد است.   سوره:   مائده
آیه 35 سوره نحل

آیه 35 سوره نحل

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   شدیدا از آن نهی شدید.   سوره:   نحل   آیه:&
آیه  سوره انعام

آیه سوره انعام

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   اقدام به این عمل صحیح نمی باشد.   سوره:   انعام &nb
آیه 84 سوره شعراء

آیه 84 سوره شعراء

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   به مقصودت خواهی رسید.   سوره:   شعراء   آیه
آیه 23 سوره احزاب

آیه 23 سوره احزاب

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   کار خوبی است اما عاقبت آن نابودی است   سوره:   احزاب
آیه 55 سوره نحل

آیه 55 سوره نحل

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت بدی دارد.   سوره:   نحل   آیه: &
آیه  سوره نمل

آیه سوره نمل

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   خیر زیادی بدست خواهی آورد. از آنچه تو را بر حذر می دارند تسلیم نشو. &nb
آیه 56 سوره حج

آیه 56 سوره حج

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   این عمل به تو اختصاص ندارد.   سوره:   حج  
آیه 6 سوره انسان

آیه 6 سوره انسان

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   پس در آن مهربانی و رزق است.   سوره:   انسان  
آیه 46 سوره هود

آیه 46 سوره هود

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   هود   آیه:
آیه 116 سوره آل عمران

آیه 116 سوره آل عمران

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت این کار بد است.   سوره:   آل عمران  
آیه یک سوره فاتحه

آیه یک سوره فاتحه

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در این کار خیر و برکت وجود دارد و مورد کمک و همراهی خدا قرار می گیرد &n
آیه 60 سوره قصص

آیه 60 سوره قصص

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   این عمل خوب است ولی کارهای بهتری هم می توان انجام داد.   س
آیه 28 سوره کهف

آیه 28 سوره کهف

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   عمل به آن موجب برتری است و ترک آن نهی شده.   سوره:  
پربازدیدها
تبلیغات