سرگرمیاستخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین

استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین > صفحه 7

آیه 112 سوره توبه

آیه 112 سوره توبه

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در آن بشارتی است و به مقصودت خواهی رسید.   سوره:   ت
آیه 11 سوره انبیا

آیه 11 سوره انبیا

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   موجب عذاب و بدبختی است.   سوره:   انبیا   آ
آیه 50 سوره اسراء

آیه 50 سوره اسراء

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   زمان مناسبی انجام این کار نیست.   سوره:   اسراء &nb
آیه 63 سوره هود

آیه 63 سوره هود

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   حتما به آن عمل کن و هرگز آنرا ترک نکن.   سوره:  
آیه 24 سوره حج

آیه 24 سوره حج

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   خیلی خوب است و ماوراء توصیف است.   سوره:   حج
آیه 96 سوره یوسف

آیه 96 سوره یوسف

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در آن بعد از سختی، آسانی است.   سوره:   یوسف  
آیه 66 سوره نساء

آیه 66 سوره نساء

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به مقصودت نمی رسی.   سوره:   نساء   آیه:&nb
آیه 141 سوره نساء

آیه 141 سوره نساء

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   از مکر و نیرنگ دوری کن.   سوره:   نساء   آی
آیه 4 سوره فاطر

آیه 4 سوره فاطر

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به آنچه طلب کردی نمی رسی   سوره:   فاطر  
آیه 152 سوره انعام

آیه 152 سوره انعام

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   عمل خوبی است ولی با رعایت شرایطی!   سوره:   انعام &
آیه 23 سوره سبا

آیه 23 سوره سبا

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   به هدفت نمی رسی مگر به شرط   سوره:   سبا  
آیه 11 سوره نور

آیه 11 سوره نور

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   اول آن بد است ولی عاقبت خوبی دارد.   سوره:   نو
آیه 46 سوره کهف

آیه 46 سوره کهف

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   اقدام به این عمل بسیار خوب است.   سوره:   کهف &nbs
آیه 1 سوره توبه

آیه 1 سوره توبه

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   خدا از مشرکین بی نیاز است.   سوره:   توبه  
آیه 1 سوره انفال

آیه 1 سوره انفال

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   خیر و برکت خدا بر این امر نازل خواهد شد ان شاء الله.   سوره:&nb
پربازدیدها
تبلیغات