سرگرمیاستخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین

استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین > صفحه 6

آیه 77 سوره صافات

آیه 77 سوره صافات

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در آن نهایت خوبی است   سوره:   صافات   آیه:
آیه 8 سوره سبا

آیه 8 سوره سبا

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به این عمل نهی شدیدی شده است   سوره:   سبا  
آیه 29 سوره رعد

آیه 29 سوره رعد

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   به اذن خدا به مطلوبت خواهی رسید.   سوره:   رعد
آیه 220 سوره بقره

آیه 220 سوره بقره

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   ولیکن بهتر آن است که به آن عمل کنی.   سوره:   ب
آیه 50 سوره قمر

آیه 50 سوره قمر

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   هدفت را بزودی درک می کنی   سوره:   قمر   آی
آیه 6 سوره حج

آیه 6 سوره حج

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   اقدام به این عمل سفارش شده و ترک آن نهی شده است.   سوره:&n
آیه 98 سوره هود

آیه 98 سوره هود

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   این عمل بسیار زشتی است.   سوره:   هود   آیه
آیه 114 سوره مائده

آیه 114 سوره مائده

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   به هدف و ممقصودت خواهی رسید.   سوره:   مائده  
آیه 19 سوره دخان

آیه 19 سوره دخان

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   اگر سفری در راه است به مسافرت برو ولیکن به مطلوبت نخواهی رسید. &nb
آیه 48 سوره زخرف

آیه 48 سوره زخرف

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عمل تو زشت است و در آن نهی وجود دارد.   سوره:   زخرف
آیه 73 سوره توبه

آیه 73 سوره توبه

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   به سرعت به آن عمل کن!   سوره:   توبه  
آیه 28 سوره اسراء

آیه 28 سوره اسراء

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   خوب است ان شاءالله.   سوره:   اسراء   آیه:&
آیه 7 سوره عنکبوت

آیه 7 سوره عنکبوت

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   به مقصودت خواهی رسید.   سوره:   عنکبوت   آ
آیه 71 سوره آل عمران

آیه 71 سوره آل عمران

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   سرزنش شدید برای انجام این کار. به آن عمل نکنید.   سوره: &n
آیه 23 آل عمران

آیه 23 آل عمران

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   اقدام برای انجام این عمل صحیح نیست.   سوره:   آل عمر
پربازدیدها
تبلیغات