سرگرمیاستخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین

استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین > صفحه 4

آیه 13 سوره هود

آیه 13 سوره هود

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت عمل خراب کننده آرزو هاست.   سوره:   هود  
آیه 187 سوره آل عمران

آیه 187 سوره آل عمران

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   این عمل خوبی است ولی به مقصودت نخواهی رسید.   سوره: &
آیه 14 سوره توبه

آیه 14 سوره توبه

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   همانا در آن قدرت و پیروزی است.   سوره:   توبه
آیه 171 نساء

آیه 171 نساء

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   برای این عمل گناه و بدی است.   سوره:   نساء  
آیه 57 سوره زمر

آیه 57 سوره زمر

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   میانه است. هر چه تو اختیار کنی.   سوره:   زمر
آیه 58 سوره بقره

آیه 58 سوره بقره

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   ولی عمل به آن بهتر است از ترک آن   سوره:   بقره
آیه 96 سوره اعراف

آیه 96 سوره اعراف

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   اعراف   آی
آیه 128 سوره نساء

آیه 128 سوره نساء

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   نهایت خیر و خوشی در این کار است.   سوره:   نساء &nb
آیه 177 سوره بقره

آیه 177 سوره بقره

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   پس ترک کن آن عمل را و عمل کن به غیر آن   سوره:   بقر
آیه 25 سوره صافات

آیه 25 سوره صافات

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   این عمل جداً زشت است   سوره:   صافات   آیه:
آیه 52 سوره نساء

آیه 52 سوره نساء

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت این عمل بد است.   سوره:   نساء   آیه:
آیه 20 سوره مزمل

آیه 20 سوره مزمل

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   بواسطه ی اذن و دستور پروردگار در آن خیری است.   سوره: &nbs
آیه 84 سوره آل عمران

آیه 84 سوره آل عمران

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   این عمل در نهایت خوبی است.   سوره:   آل عمران
آیه 150 سوره اعراف

آیه 150 سوره اعراف

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   اقدام به این عمل پشیمانی بهمراه دارد.   سوره:   اعرا
آیه 12 سوره حدید

آیه 12 سوره حدید

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   به هدف خود می رسی و خیر زیادی از آن می گیری   سوره: &
پربازدیدها
تبلیغات