شخصیت شناسی به وسیله انگشتر

 

شخصیت شناسی به وسیله انگشتر

انگشتر خود را در کدام انگشت به دست می کنید؟

* انگشت شست

* انگشت اشاره

* انگشت وسط

* انگشت انگشتری

* انگشت کوچک

* انگشتر به دست نمی کنم .

جواب تست

انگشت شست : شما مجذوب کالاهای مدرن و روز هستید از مورد توجه قرار گرفتن لذت می برید شما تفریح را دوست دارید و از زندگی لذت می برید و همشه آماده هستید تا با چیزهای جدید رو به رو شوید.

انگشت اشاره : شما دارای اعتماد به نفس و مسئولیت پذیر هستید. رهبری و هدایت ر ا دوست دارید و می توانید در ظاهر بسیار جدی و خشن باشید اما در باطن ملایم و حساس هستید.

انگشت وسط: بیشتر افرادی که در این گروه قرار دارند از رشد و بالندگی سر باز می زنند و بیشتر خودمحور هستند با و جود این همشه بی ریا هستند به خصوص نسبت به خانواده و دوستان شان.

انگشت انگشتری : شما فردی حساس و رومانتیک هستید عمیقًا امید دارید تا عشقی بیابید که گرما بخش دل و ابدی باشد.

انگشت کوچک : شما فردی مهربان و متواضع هستید به جزئیات توجه می کنید و دوست ندارید در کارهای تان کوچکترین اشتباهی از شما سر بزند شما بیش از حد خود را به کار مشغول می کنید.

در چند انگشت : آن عده از افراد که در دو انگشت یا بیشتر انگشتر دارند اعتماد به نفس ندارند و همیشه مراقب هستند تا عشق واقعی شان را بیابند عاشق تجملات هستند اما آن را جایگزین ناقابلی برای دوستان و عاشق خود می دانند.

انگشتر به دست نمی کنید : شما خواستار زندگی ساده و بدون تجملات هستید فردی بی ریا، قابل اطمینان، آرام، باهوش و سختکوش هستید و همیشه دوستدار آموختن چیزهای تازه اید. به دلیل احساس خجالتی که دارید از جمع دوری کرده و تا جایی که بتوانید از مشاجره پرهیز می کنید.

منبع:ایران ناز

شخصیت شناسی به وسیله انگشتر, فال, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال روزانه' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/'>فال روزانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال امروز' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/'>فال امروز</a></strong>, فال روز, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال حافظ' href='http://fun.akaup.com/divanehafez/fale-hafez-mani/'>فال حافظ</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال انبیا الهی' href='http://fun.akaup.com/talebini/faleanbia/'>فال انبیا</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال ازدواج' href='http://fun.akaup.com/talebini/ezdevaj/'>فال ازدواج</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال قهوه' href='http://fun.akaup.com/talebini/coffee/'>فال قهوه</a></strong>, فال هفته, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال ورق' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/20141125213231.html'>فال ورق</a></strong>, فال و طالع, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال عشق' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/faleeshgh.html'>فال عشق</a></strong>, فال وطالع بینی, سرگرمی, سرگرمی و, بازی و سرگرمی, سایت سرگرمی, تفریح و سرگرمی, سایتهای سرگرمی, انگشتر, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال چوب' href='http://fun.akaup.com/talebini/abjad/'>فال چوب</a></strong> شخصیت شناسی به وسیله انگشتر, فال, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال روزانه' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/'>فال روزانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال امروز' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/'>فال امروز</a></strong>, فال روز, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال حافظ' href='http://fun.akaup.com/divanehafez/fale-hafez-mani/'>فال حافظ</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال انبیا الهی' href='http://fun.akaup.com/talebini/faleanbia/'>فال انبیا</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال ازدواج' href='http://fun.akaup.com/talebini/ezdevaj/'>فال ازدواج</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال قهوه' href='http://fun.akaup.com/talebini/coffee/'>فال قهوه</a></strong>, فال هفته, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال ورق' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/20141125213231.html'>فال ورق</a></strong>, فال و طالع, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال عشق' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/faleeshgh.html'>فال عشق</a></strong>, فال وطالع بینی, سرگرمی, سرگرمی و, بازی و سرگرمی, سایت سرگرمی, تفریح و سرگرمی, سایتهای سرگرمی, انگشتر, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال چوب' href='http://fun.akaup.com/talebini/abjad/'>فال چوب</a></strong>


منبع : فال روزانه آکا
پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات