به نظرتان احساساتی هستید یا منطقی؟

یک تست کوتاه اما جالب :

ابتدا برای چند لحظه به کف دستتان نگاه کنید.

و پس از آن به ناخن‌های همان دستتان نگاه کنید.

(تا وقتی این دو کار رو نکردید آخر صفحه رو نخونید، وگرنه ارزشش رو از دست میده. سر کاری نیست)

به نظرتان احساساتی هستید یا منطقی؟
 

به نظرتان احساساتی هستید یا منطقی؟


به نظرتان احساساتی هستید یا منطقی؟


به نظرتان احساساتی هستید یا منطقی؟


به نظرتان احساساتی هستید یا منطقی؟

اگر برای دیدن ناخن‌هایتان دستتان را برگرداندید و ناخن‌ها را نگاه کردید؛ گفته می‌شود که انسانی بیشتر منطقی هستید...


ولی اگر برای دیدن ناخن‌هایتان در همان حال که کف دستتان مقابل شما است، انگشتانتان را خم کردید و به ناخن هایتان نگاه کردید، بیشتر بر احساس‌تان تکیه دارید...

احساساتی, منطقی, تست, ناخن‌, سر کاری, کف دست, انگشتان, احساس , فال,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال روزانه' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/'>فال روزانه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال امروز' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/'>فال امروز</a></strong>,فال روز,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال حافظ' href='http://fun.akaup.com/divanehafez/fale-hafez-mani/'>فال حافظ</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال انبیا الهی' href='http://fun.akaup.com/talebini/faleanbia/'>فال انبیا</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال ازدواج' href='http://fun.akaup.com/talebini/ezdevaj/'>فال ازدواج</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال قهوه' href='http://fun.akaup.com/talebini/coffee/'>فال قهوه</a></strong>,فال هفته,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال ورق' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/20141125213231.html'>فال ورق</a></strong>,فال و طالع,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال عشق' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/faleeshgh.html'>فال عشق</a></strong>,فال وطالع بینی ,سرگرمی ,سرگرمی و,بازی و سرگرمی,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی احساساتی, منطقی, تست, ناخن‌, سر کاری, کف دست, انگشتان, احساس , فال,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال روزانه' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/'>فال روزانه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال امروز' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/'>فال امروز</a></strong>,فال روز,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال حافظ' href='http://fun.akaup.com/divanehafez/fale-hafez-mani/'>فال حافظ</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال انبیا الهی' href='http://fun.akaup.com/talebini/faleanbia/'>فال انبیا</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال ازدواج' href='http://fun.akaup.com/talebini/ezdevaj/'>فال ازدواج</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال قهوه' href='http://fun.akaup.com/talebini/coffee/'>فال قهوه</a></strong>,فال هفته,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال ورق' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/20141125213231.html'>فال ورق</a></strong>,فال و طالع,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فال عشق' href='http://fun.akaup.com/talebini/fale-roozaneh/faleeshgh.html'>فال عشق</a></strong>,فال وطالع بینی ,سرگرمی ,سرگرمی و,بازی و سرگرمی,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی


منبع : فال روزانه آکا
پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات