پیمانه
 
نظم و نظام در کارها داشتن راستی و درستی با مردم است، مخصوصاً در معامله انصاف را رعایت می‌کند.

فال قهوهگردآوری توسط بخش فال قهوه آنلاین سایت آکا
پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات