سرگرمیفال چوب فال ابجد

فال چوب فال ابجد > صفحه 3

ج د آ

ج د آ

ج د آ به نظر میرسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا میکنی . دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی. زبانت را نگه دار وگرنه دوستان و آشنایان از تو رنجیده
ج ج د

ج ج د

ج ج د  طالعت خوب نیست اما به زودی نحوست طالعت بر طرف میشود و به مقصود خود خواهی رسید . از چیزی در تشویش هستی بزودی تشویشت بر طرف میشود. کسی در فک
ج ج ب

ج ج ب

ج ج ب  طالع خوبی داری چیزی را که از دست داده ای دوباره به دست خواهی آورد ، به تو تهمت یا طعنه میزنند ولی آسیب به تو نمیرسد چون کسی نمیتواند به آسا
ج ج آ

ج ج آ

ج ج آ  نیتت بر آورده میشود و آنچه که طلب کرده ای به دست خواهی آورد. گشایش مالی در فالت دیده میشود . اگر دست به کار جدیدی زده ای توفیق خوبی همراه خو
ج ب ب

ج ب ب

ج ب ب  آنچه را که از خدا طلب کنی به آن میرسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی و خلاف وعده عمل نکنی اگر فکر و ذهنت را یکی کنی و در امور به خد
ج د ب

ج د ب

ج د ب در این زمان طالعت خوب نیست بهتر است از قصد و نیت خود منصرف شوی . کسی قصد فریب دادن تو را دارد مراقب باش فریب او را نخوری . نمی توانی همه را د
ج د ج

ج د ج

ج د ج  فالت خوب است اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی . گشایشی در کارت دیده میشود باید برای رسیدن به مقصود خود نیز باید همت و کوشش کنی . کسی با تو
د ج د

د ج د

د ج د  طالعت روشن است و موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور. مال یا چیزی را از دست داده ای آن را به دست خواهی آورد . در کارها به خدا توک
د ج ب

د ج ب

د ج ب  در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد . یک طلب سوخته و یا یک چیز گم شده را به دست می آوری . کارها بر وفق مراد تو خواهد بود سود یا پول زیادی
د ج آ

د ج آ

د ج آ  این نیت که کردی خوب نیست زندگی بر تو تلخ خواهد شد . چندی است که دلت یکجا نیست به چه کنم چه کنم گرفتار شده ای برای رفع این حالت به خدا توکل
ج آ‌ د

ج آ‌ د

ج آ‌ د  برای نیت و مقصودی که داری عجله نکن ، صبر پیشه کن تا به آن برسی . خداوند همه ی بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگیت نباش . به جای تشویش ،
د د ب

د د ب

د د ب  از این نیت که کرده ای باید صبر کنی تا مرادت حاصل شود . اگر قصد سفر داری برو ، نفع خوبی از ان خواهی برد اگر قصد انجام کار خیری داری به آن عم
د ج ج

د ج ج

د ج ج  گشایش خوبی در کارت ایجاد میشود . به زودی به چنان توفیق و سعادتی میرسی که بر تو حسودی کنند . از یکی از خویشان و نزدیکان بی اطلاعی به زودی از
د ب ج

د ب ج

د ب ج  از چیزی دلخور یا غمگین هستی فکرش را از سر ت بیرون کن . در روزی به رویت گشوده است و به زودی از یکی از خویشان چیزی به تو میرسد متواضع باش و ت
د د د

د د د

د د د  نیت خوبی کردی به خواسته و آرزویت می رسی . در روزی به رویت گشوده میشود و به سعادت و خوشی دست می یابی . اگر قصد سفر یا معامله ای داری به آن
پربازدیدها
تبلیغات