اس ام اس روز

آکاایران: 15 اکتبر یا 23 مهر بعنوان روز جهانی نابینایان یا قانون عصای سفید نام گذاری شده است. «درسال هاي‌ کبیسه 15 اکتبر مقارن با 24 مهر است».

اس ام اس روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اس ام اس روز جهانی عصای سفید

امام علی«ع»:

چشم ها هرگز خداوند را نمی بینند

دل ها با ایمان درست خدا را می یابند

23 مهر ماه روز جهانی نابینایان

روز عصای سفید را گرامی میداریم

و بـه نابینایان تبریک عرض میکنیم

اس ام اس روز

به ان کسی که چشم هایش نمیبیند، یک عصای سفید بدهید؛

و به کسانی که با چشم قلبشان نمی بینند ؛ صد عصای سیاه ؛

بگذار شدت مصیبت را همه ی بدانند …

روز عصای سپید بر روشندلان عزیز گرامی باد

اس ام اس روز

بَس که نادیدنی از مردم دنیا دیدم
روشنم گشت که آسایش نابینا چیست‎…

اس ام اس روز

نزد همه ی ي بی بصر شود خار و خجل

وز کوردلی اسیر ماند گل

بگریز ز تیرگی روشن دل باش

چون کوری چشم تـو بهتر ز کوری دل

روز عصای سفید را گرامی می داریم

اس ام اس روز

م ظاهر عیب نیست

در نبود چشم دل باید گریست

روز عصای سفید را گرامی می داریم.

اس ام اس روز

عصای سفید چونان پرچمی اسـت

کـه بـه نشان استقلال در دست روشن دلان بـه حرکت در می آید

و آینه اي اسـت کـه قدرت و نعمت خدایی را

بـه تماشای تأمل و تفکر دیگران می‌گذارد

این روز بر تمامی روشن دلان عزیز مبارک باد

اس ام اس روز

بـه ان کسی که چشم هایش نمی بیند

یک عصای سفید بدهید

و بـه کسانی کـه با چشم قلبشان نمی بینند

صد عصای سیاه

بگذار شدت مصیبت را همه ی ي بدانند…

روز عصای سپید بر روشندلان عزیز گرامی باد

اس ام اس روز

روز جهانی عصای سفید را

بـه همه ی ي روشندلان سبز چشم تبریک میگویم

امیدوارم همیشه سبز باشید و سبز زندگی کنید

کور ان نیست کـه چشمش نابینا باشد

کور ان اسـت کـه دیده بصیرتش کور باشد…

اس ام اس روز

گر نگاهت از شکوفایی تهی اسـت

در وجودت شعله هـای زندگی اسـت

قلب تـو روشن تر از آیینه اسـت

شوق و شور زندگی درسینه اسـت

اس ام اس روز

در تمام زندگی او یار توست

او کـه آگه بر همه ی ي کردار توست

او چراغ راه روشن می کند

از پلیدی هات ایمن میکند

اس ام اس روز

در آسمان دو چیز مرا افسون میکند

یکی آبی آسمان

و دیگری خدا

آن را می بینم اما می دانم کـه نیست

او را نمی بینم و میدانم کـه هست

اس ام اس روز

 

دختر زیبای نابینای مـن

گر بـه تاریکی اسیری، وای مـن

دزد گیتی چشم زیبایت گرفت

روشنی از روز و شب هایت گرفت

لیک ایمان دردلت تابنده اسـت

اس ام اس روز

روز عصای سفید را گرامی میداریم

و بـه نابینایان ایران تبریک عرض میکنیم

آیا می دانید رودکی، پدر شعر فارسی

کـه درسن 8 سالگی حافظ کل قرآن کریم بود

نابینا بوده اسـت؟ روز نابینایان مبارک باد

اس ام اس روز

نور هستی در وجودت زنده اسـت

لیک ایمان در دلت تابنده اسـت

او کـه آگه بر همه ی ي کردار توست

در تمام زندگی او یار توست

شوق و شور زندگی در سینه اسـت

قلب تـو روشن تر از آیینه اسـت

روز عصای سفید را گرامی می داریم

اس ام اس روز

نور هستی در وجودت زنده اسـت

درتو امید فراوان دیده ام

نغمه هـای شاد و خوش الحان دیده ام

روشنی بخش رهت علم اسـت و درس

طفلک مـن از غم فردا مترس

اس ام اس روز

اس ام اس روز

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات