کار فرهنگی و زیبای شهردار قزوین برای مبارزه با کرونا

آکاآپ: شهرداری قزوین برای مقابله و فرهنگ سازی مبارزه با کرونا ویروس دست به اقدامی جالب زده است که نظر شما را این مطلب از مجموعه مطالب خواندنی و دیدنی آکا به آن جلب میکنیم . با ما همراه باشید.

اقدام جالب شهرداری قزوین

در قزوین جهت فرهنگسازی ماسک زدن و مقابله با کرونا ویروس مجسمه‌های سطح شهر ماسک‌دار شدند.

کار فرهنگی و زیبای شهردار قزوین برای مبارزه با کرونا

شهردار محترم قزوین در فرهنگ‌سازی مقابله با کرونا همه مجسمه‌ها در سطح شهر قزوین ماسک‌دار شدند و همچنین در اقدامی دیگر خانه های قسمتی از شهر قزوین را رنگارنگ کرده بود که بسیار دیدنی شده بود .

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات