آکاآپ: مراسم در منطقه پهرامپ ایالت نوادای آمریکا درحال اجرا بود که شرکت کننده ناگهان دچارحادثه شد ، آتشی که در دست داشت به آویزهای پایش گرفت و به سرعت ان را شعله ور کرد و پیش روی آتش در چند ثانیه رقاص مرد را به وحشت انداخت .برای مشاهده تتصاویر و مطالعه جزییات بیشتر از این خبر در ادامه مطلب با آکاآپ همراه باشید.

حاضرین در صحنه برای کمک به او نزدیک امدند اما درهمان زمان موفق به کمک او نشدند که همین تاخیر منجربه آسیب بیشتر به رقاص شد اما در نهایت با کمک آنها مرد نجات پیدا کرد و آتش خاموش شد ولی به هرحال سوختگی هایی روی پوست او ایجاد شدند که توسط نیروی اورژانس تحت درمان قرار گرفت.

آتش گرفتن رقاص وسط اجرای رقص!عکس

تصاویری هرچند نگران کننده ولی از نمایی دیگر برای برخی سوژه خنده که با کامنت های طنز کاربران همراه شد ؛ برخی نوشتند که رقص چه سنخیتی با تو دارد که حالا این نوع خطرناکش را امتحان کرده ای برخی هم معتقد بودند که این شرکت کننده مرد بودن را با همین ناتوانی در اجرای رقص نشان داده است .

تصاویر: آتش گرفتن رقاص هنگام رقص

 Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویری برای آتش گرفتن رقاص

:

تصاویر: آتش گرفتن رقاص هنگام رقص

 

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
برس حرارتی
تبلیغات