پدری که بخاطر شکستن گوشی دخترش بازداشت شد!!!

آکاآپ: اخیرا مردی که پدر سه تا بچه است و از همسر خود جدا زندگی میکند, به دلیل کاملا ساده ای با دختر خود بحث و گفتگو کرد که با حاشیه زیادی روبرو شد. از قرار معلوم دختر نوجوان او شکلات را باز می کند و شروع به خوردن شکلات می کند و بعد از آنکه پدر متوجه این موضوع می شود، شروع به جر و بحث با او می کند و دختر نوجوانش نیز کج خلقی می کند و پدربه صورت فیزیکی نیز دختر نوجوان خود تنبیه کرده بود و ... برای مطالعه جزییات بیشتر در ادامه مطلب با آکا همراه باشید.

پدری که بخاطر شکستن گوشی دخترش بازداشت شد!!!

سپس برادر این دختر نوجوان پوست آنرا در اتاق خواهرش یافته بود و به پدر اطلاع داد که در نهایت پدر عصبی شد و تصمیم گرفت تا به اتاق دختر برود و برای مجازات دروغگو بودنش، تلفن هوشمند آنرا بگیرد. به همین دلیل این پدر وارد اتاق شد و کمی با دخترش بحث کرد و برای حرف زدن با او تصمیم گرفت تا به بیرون از اتاق بیایند.

پدری که بخاطر شکستن گوشی دخترش بازداشت شد!!!

آنها وارد اتاق نشیمن شدند و پدر عصبی که از دروغگویی دخترش خوشایند نبود، در ابتدای مکالمه گوشی دخترش را گرفت و آنرا بشدت به زمین پرتاب کرد و گوشی بشدت آسیب دید و دختر فورا با مادرش تماس گرفت و مادرش نیز این موضوع را به پلیس اطلاع داد.

این مرد مجرد به دلیل حمله به دخترش و شکستن گوشی او متهم شد و در اداره پلیس زندانی شد و به دلیل کاری که انجام داده بود، احساس ندامت می کرد و به گفته اش این روزها حدودا 4 ماه است که با او در ارتباط نیست و خواستار در آغوش گرفتن او می باشد. در دادگاه نیز دادرس آندرو جورج به حرف های هر دو طرف گوش داد و هیچ محکومیتی را ثبت نکرد و آنرا یک نوع وقت تلف کردن دانست!

 

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات