آکاایران: تصویر نامه ارسالی فتحعلی شاه قاجار به ناپلئون بناپارت 

 در تاریخ دسامبر 1806، در این نامه، شاه ایران از ناپلئون بخاطر نامه دریافتی از «پیر آمدی ژوبر» قدردانی می‌کند. فتحعلی شاه طی این نامه همچنین از فرانسه، درخواست آموزش نظامی برای ارتش ایران کرده است.

فتحعلی شاه

آکاایران: تصویر نامه ارسالی فتحعلی شاه قاجار به ناپلئون بناپارت درسال 1806

.

منبع :

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات