باشگاه خبرنگاران: یک گالری در سنگاپور سال 2013 نان‌هایی راه به نمایش گذاشت که نقشی از بلور بر روی آنها درخشید کریستال های نقش بسته بر روی این نان ها در واقع اثر هنرمندی به نام سوکن آنک است.

او با رشد قارچ بر روی نان‌ها مختلف توانسته اثر خود را خلق کند به دلیل متمایز و زیبا بودن این اثر می توان نام آن را نان عشق نهاد.

هر کیک یا نان در این اثر به گونه‌ای خاص قارچ را پروراند و به صورت کریستال های رنگی، نمایش گذاشته این کریستال ها مانند جواهر می‌درخشند.

,نان هایی از جنس جواهر +عکس نان,جواهر,سنگاپور,خواندنی ها و دیدنی ها


,نان هایی از جنس جواهر +عکس نان,جواهر,سنگاپور,خواندنی ها و دیدنی ها


,نان هایی از جنس جواهر +عکس نان,جواهر,سنگاپور,خواندنی ها و دیدنی ها


,نان هایی از جنس جواهر +عکس نان,جواهر,سنگاپور,خواندنی ها و دیدنی ها


,نان هایی از جنس جواهر +عکس نان,جواهر,سنگاپور,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکا
تبلیغات