فال تاروت کبیر با شانس و اقبال


برای انجام فال تاروت 1 کارته، ابتدا با تمرکز نیت کرده، سپس بر روی فال جدید کلیک کنید. در هنگام انتخاب کارت نیز تمرکز خود را حفظ نمایید.


سرگرمیفال تاروت , فال تاروت کبیر

فال تاروت , فال تاروت کبیر > صفحه 2

Six of Wands شش چوب دست

Six of Wands شش چوب دست

Six of Wandsشش چوب دستپیروزی، موفقیت، دوستی پیروزی پس از تلاش- خبر خوب- رسیدن به اهداف و آرزوها پس از گذشتن یک دوره رنج و سختی توضیح :اتحاد انرژی ها
Page of Wands نوباوه چوب دست

Page of Wands نوباوه چوب دست

Page of Wandsنوباوه چوب دستپیام آور، تغییر خلق ناگهانی مسافرت - ماجرا- حامل یک خبر خوب- جوانی کوشا و پر تلاش- شروع فعالیتهای جدید توضیح :ماجرا و سفر
Knight of Cups شوالیه (دلاور) جام

Knight of Cups شوالیه (دلاور) جام

Knight of Cupsشوالیه (دلاور) جامزیرکی، رویاپرداز مرد جوان - یک دعوت یا پیشنهاد- مردی جوان با وقار و شاید کمی تنبل- یک پیشنهاد خوب- پیشنهاد ازدواج- مر
King of Pentacles شاه (حاکم) سکه (پنج ضلعی)

King of Pentacles شاه (حاکم) سکه (پنج ضلعی)

King of Pentaclesشاه (حاکم) سکه (پنج ضلعی)استوار، پایداری، تأهل مرد قابل اعتماد - توانگری- شخصیت غنی و توانگر با استعدادهای مالی و اقتصادی- یک تاجر ب
Judgment/Rejuvenation رستاخیز

Judgment/Rejuvenation رستاخیز

Judgment/Rejuvenationرستاخیزسلامت بیشتر، جبران، جوان شدن دوباره، آگاهی، به ثمر نشستن تلاش ها، پاداش رهایی از غم - هوشیاری- رهایی و نجات- تغییرات بزرگ
Eight of Wands هشت چوب دست

Eight of Wands هشت چوب دست

Eight of Wandsهشت چوب دستاصلاح هدف، ایده های نو سرعت کارها - خبر مهم- مسافرت- جابجایی- تلفن ، تلگراف ، پیغام توضیح :شما به سهولت و به سرعت به سمت چش
Three of Swords سه شمشیر

Three of Swords سه شمشیر

Three of Swordsسه شمشیرمهر و عاطفه، احتمال جدایی از عزیز جدایی - بحران- جدایی- اشک- غم- ناسازگاری و مشاجره توضیح :سه شمشیر آموزگاری سختگیر برای ارائ
The Lovers عشاق (عاشق و معشوق)

The Lovers عشاق (عاشق و معشوق)

The Loversعشاق (عاشق و معشوق)هماهنگی در عشق، خوشنامی، رابطه ی معنادار ازدواج - تصمیم مهم- ازدواج - عشق و زیبایی- تصمصم گیری مهم- گاهی معنی انتخاب میا
The Emperor امپراطور (شاه

The Emperor امپراطور (شاه

The Emperorامپراطور (شاه-سلطان)ثروت، پایداری، مدیریت، کنترل، برادری، صلاحیت حمایت - رهبری- به استقلال رسیدن در تصمصم گیری و زندگی (منظور ازدواج نیست)
Seven of Swords هفت شمشیر

Seven of Swords هفت شمشیر

Seven of Swordsهفت شمشیرتصمیمات غیرعقلانی، شکست، خیانت پنهان کاری- از یک وضعیت مشکوک بر حذر باشید- نادرستی و پنهانکاری در کار یا اطراف- جاسوسی کردن و
Ace of Wands یک چوب دست

Ace of Wands یک چوب دست

Ace of Wandsیک چوب دستاقدام به تجارتی جدید، کار جدید، یک عضو جدید در خانواده سند - حکم- ارتقاء شغل و جایگاه اجتماعی- تشکیل خانواده- شروع تجارت موفق
The Sun خورشید

The Sun خورشید

The Sunخورشیدموفقیت، عشق، خوشحالی، تعهد در یک رابطه ی مستحکم، ازدواج، پیروزی موفقیت - خوشبختی- خوشبختی و سعادت- یک ازدواج خوب- تکامل در هنرها و علوم-
Ten of Pentacles ده سکه (پنج ضلعی)

Ten of Pentacles ده سکه (پنج ضلعی)

Ten of Pentaclesده سکه (پنج ضلعی)کسب ثروت، کسب ملک حمایت خانواده- موضوعات و مذاکرات خانوادگی- خرید یا فروش املاک در شرایط مناسب توضیح :این یک وضعیت
Knight of Wands شوالیه (دلاور) چوب دست

Knight of Wands شوالیه (دلاور) چوب دست

Knight of Wandsشوالیه (دلاور) چوب دستاهمیت و نگرانی، اتمام سفر مسافر - مرد جوان- مردی فعال و بی پروا مغرور و پر حرارت- تغییر مکان- جابجایی توضیح :با
پربازدیدها
تبلیغات