آکاآپ: مرد روسی 35 ساله به نام " نیکولای ایرگیت " که در زمینه جمع آوری و فروش شاخ گوزن فعالیت می کرد، زمانیکه به جنگل برای یافتن سر گوزن بدون هر گونه سلاح دفاعی رفت، با خرس بزرگ قهوه ای روبرو شد.

نتیجه تصویری برای حمله خرس

او بعد از مشاهده خرس قهوه ای به جلو رفت و متاسفانه خرس قهوه ای هم متوجه حضور او شد و به او حمله کرد! نیکولای پدر 3 فرزند می باشد که در طی اولین مصاحبه چند وقت اخیر خود با ظاهری عجیب حضور یافت چرا که از قرار معلوم سر خود را از دهان خرس بیرون آورده بود و جراحت های زیادی در سایر اعضایش اعم از بازو را شاهد بود!

مردی که از دهان خرس جان سالم به در برد عکس

این در حالی بود که حتی نیکولای هیچ سلاحی برای دفاع از خود نداشت و خرس به صورت وحشیانه به او حمله کرد و این گونه گفت:" خرس قصد داشت من را بصورت زنده زنده بخورد و من توانستم سرم را از دهان او خارج کنم و جان سالم بدر ببرم!"

مردی که از دهان خرس جان سالم به در برد عکس

او بعد از آنکه توانست از دست خرس قهوه ای جان سالم بدر ببرد، به خانه بازگشت و زمانیکه همسرش او را با چنین چهره عجیبی مشاهده کرد، بشدت عصبی شد و از او خواست تا سر گوزن هایی که تاکنون جمع آوری نموده بود را بفروشد و دیگر در این زمینه فعالیت نکند.

مردی که از دهان خرس جان سالم به در برد عکس

نیکولای این گونه گفت:" در ابتدا بسیار ترسیدم و فکر کردم که دیگر فرصتی برای زنده ماندن ندارم و تصمیم گرفتم از خودم مراقب باشم چرا که فرزندانم را خیلی دوست دارم و خرس می خواست من را بخورد. زمانیکه چشم هایم را باز کردم، دندان های خرس را دیدم که در حال نزدیک شدن به صورت من بود و من هم فورا با دندان هایم شروع به گاز گرفتن او کردم و بعد از مدت کوتاهی متوجه شدم که زبان خرس در حال گاز گرفتن می باشم که سپس به سمت جنگل فرار کرد".

با این حال نیکولای توانست از حمله خرس قهوه ای وحشی جان سالم بدر ببرد و آسیب هایی که در چهره اش ایجاد شده بودف با پیوند پوست ترمیم یافت.

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات