بیمارستانی که بیماران را برای جراحی بیهوش نمیکرد!!!

آکاایران: بیمارستان روانی نیویورک در سال 1736 در شرق این کشور افتتاح شد. در این بیمارستان علاوه بر درمان بیماران روانی از معلولین، مبتلایان به وبا و طاعون هم نگهداری می شد. اما نکته ترسناک درمان این بیماران بی هوش نکردن آنها هنگام درمان بوده است. پزشکان این بیمارستان بدون اینکه بیماران خود را بیهوش کنند اعمال پزشکی را بر روی آنان انجام می دادند. اتاق عمل این بیمارستان تماشاگر هم داشت و عمل جراجی و مراحل درمان به طور کامل بیننده داشت.
گفتنی است؛از این مکان به عنوان مکان مجازات مجرمین جنایی در آمریکا نیز استفاده می شد.

 دردناک ترین شکنجه ها در بیمارستان روانی نیویورک

بیمارستانی که بیماران را برای جراحی بیهوش نمیکرد!!!

مجازات مجرمین جنایی در آمریکا

بیمارستانی که بیماران را برای جراحی بیهوش نمیکرد!!!

مجازات مجرمین جنایی در بیمارستان روانی نیویورک

بیمارستانی که بیماران را برای جراحی بیهوش نمیکرد!!!

شکنجه های دردناک در بیمارستان روانی نیویورک

بیمارستانی که بیماران را برای جراحی بیهوش نمیکرد!!!

بیمارستان روانی نیویورک

بیمارستانی که بیماران را برای جراحی بیهوش نمیکرد!!!

بیمارستان روانی نیویورک

بیمارستانی که بیماران را برای جراحی بیهوش نمیکرد!!!

بیمارستان روانی نیویورک

بیمارستانی که بیماران را برای جراحی بیهوش نمیکرد!!!

درمان بیماران روانی در بیمارستان روانی نیویورک

بیمارستانی که بیماران را برای جراحی بیهوش نمیکرد!!!

بیمارستان روانی نیویورک

بیمارستانی که بیماران را برای جراحی بیهوش نمیکرد!!!

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات