تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

آکاایران: جشنواره "پوکت" در اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر به مدت 9 روز در شهر پوکت در کشور تایلند برگزار می‌شود. یکی از دلخراش‌ترین بخش‌های جشنواره راه رفتن روی آتش، سوراخ کردن بدن و دیگر اعمال ریاضت آمیز که توسط شرکت کنندگان انجام می‌شود. آن‌ها گونه‌های خود را با ابزارهای مختلف از جمله چاقو، سیخ کباب و دیگر ابزارهای خانگی سوراخ می‌کنند.

مراسم این جشنواره در مجاورت شش معبد در جزیره پوکت در جنوب غربی تایلند برگزار می‌شود که در فاصله‌ای نه چندان دور از بازار شهر پوکت قرارگرفته است. این معابد مقر اصلی برگزاری این جشن می‌باشد، اولین رویداد این جشنواره بالا بردن فانوس قطبی به منظور  مطلع کردن 9 خدای چینی از شروع جشن است، این فانوس قطبی حداقل ده متر ارتفاع دارد.

یکی از دلخراش‌ترین بخش‌های جشنواره راه رفتن روی آتش، سوراخ کردن بدن و دیگر اعمال ریاضت آمیز که توسط شرکت کنندگان انجام می‌شود. آن‌ها گونه‌های خود را با ابزارهای مختلف از جمله چاقو، سیخ کباب و دیگر ابزارهای خانگی سوراخ می‌کنند. این کارها هرساله توسط برخی از شرکت‌کنندگان این جشنواره برای جلب رضایت خدایان صورت می‌گیرد زیرا آن‌ها معتقدند که خدایان چینی چنین افرادی را از آسیب محافظت می‌کند.

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

حرکات عجیب در جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

آن‌ها گونه‌های خود را با ابزارهای مختلف از جمله چاقو، سیخ کباب و دیگر ابزارهای خانگی سوراخ می‌کنند. این کارها هرساله توسط برخی از شرکت‌کنندگان این جشنواره برای جلب رضایت خدایان صورت می‌گیرد زیرا آن‌ها معتقدند که خدایان چینی چنین افرادی را از آسیب محافظت می‌کند.

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

صحنه های دلخراش در جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

جشنواره "پوکت" در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

سوراخ کردن بدن در جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

جشنواره "پوکت" در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

 تصاویر +16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

آداب و رسوم جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

حرکات عجیب در جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر +16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

صحنه های ناراحت کننده جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

صحنه های دلخراش جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

در این جشنواره، پیروان آیین تائویسم شمشیر، دسته تبر، سیخ کباب و هر چیزی که به ذهن می رسد را در بدن خود فرو می کنند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

بسیاری از جوامع چینی در نواحی جنوب شرقی آسیا، برای شرکت در جشنواره «نُه خدای بزرگ»، به گیاه خواری روی می آورند. برخی افراد محلی ساکن پوکت، پا را از این هم فراتر می گذارند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

در طول برگزاری فستیوال، مردم با تحمل درد و فرو کردن اجسام خطرناک به بدن خود، فداکاری خود نسبت به دین را نشان می دهند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

این مرد برای نشان دادن خود به خدایان نُه گانه، حفره ای بزرگ در گونه هایش ایجاد نموده و نخ های رنگی را از آن عبور داده است

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

هزارن نفر در معبد حومه شهر پوکت، خود را با انجام این گونه کارها مورد آزمایش قرار می دهند؛ مانند این مرد که سعی دارد شمشیر را از دهان خود عبور دهد

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

آن ها با استفاده از صدای طبل، به نوعی خلسه دیوانه وار فرو می روند و همین مسئله باعث می شود درد را احساس نکنند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

مردی را مشاهده می کنید که قبل از شروع رژه مراسم، با اتصال این وسیله خودش را آماده می کند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

فردی که در گونه خود حفره ایجاد نموده و قصد دارد تحت نظارت پزشکان، یک تیغ آهنی بزرگ را درون آن فرو کند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

یکی از گردشگران کانادایی در این رابطه می گوید: “این مراسم باستانی تجربه ای فراموش نشدنی است. عدم وجود حتی یک قطره خون، مرا بسیار متعجب کرد.”

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

برخی گمان می کنند تعداد افرادی که این کار را انجام می دهند، انگشت شمار است، اما به هر کجای این مراسم نگاه کنید، افرادی با صورت های سوراخ مشاهده می نمایید

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

جزیره پوکت اغلب به خاطر جشن ها و سواحل زیبایش شناخته می شود، اما در این ایام، جمعیتی قابل ملاحظه ریشه های خود را دنبال می کنند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

فرهنگ محلی در این جزیره، شروع این مراسم را جشن می گیرد

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

آن ها گیاه خواری را در پیش می گیرند و از این طریق، با نُه خدای مقدس تجدید پیمان می کنند

تصاویر هولناک 16 جشنواره گیاه‌خواران در تایلند

این جشنواره بر روی پالایش روح و روان تاکید می کند. این کار از طریق گیاه خوار شدن و پوشیدن لباس سفید به مدت نُه روز انجام می گیرد

شرکت کنندگان در این جشنواره، باید به قوانین آن مانند پرهیز از داشتن رابطه، عدم استفاده از نوشیدنی ها و قمار، احترام بگذارند. نکته ای که تفاوت پوکت را با دیگر نقاط رقم می زند، فداکاری برای تحمل درد آن هم به صورت داوطلبانه است. برخی افراد نیز با عبور از زغال گداخته و بالا رفتن از نردبان پر از تیغ، سعی داشتند خود را در معرض آزمایش قرار دهند. رانندگان تاکسی نیز حسابی سرشان شلوغ شده و می توانند در این مدت درآمد زیادی کسب کنند.

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات