در این بخش از سایت آکاایران چالش سطل آب یخ را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

 چالش سطل یخ یا کارزار آب یخ فعالیتی است که شامل ریختن یک سطل آب یخ روی سر یک نفر می شود. این فعالیت در رابطه با کمک به جامعه سرطان در نیوزلند و مؤسسه خیریه کمک به بیماران اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ای ال اس) در آمریکا است.

چالش سطل آب یخ

چالش آب یخ هنرمندان

چالش سطل آب یخ

چالش آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش آب یخ هنرمندان

چالش سطل آب یخ

چالش آب یخ هنرمندان

چالش سطل آب یخ

چالش آب یخ هنرمندان

چالش سطل آب یخ

چالش آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش آب یخ هنرمندان

چالش سطل آب یخ

چالش آب یخ هنرمندان

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش آب یخ هنرمندان

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
چالش سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ

در این بخش از سایت آکاایران چالش سطل آب یخ را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.  چالش سطل یخ یا&nbs
صفحه 1 از 1
پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات