جام جم سرا: تغییرات آب و هوایی شدید، کاهش حرارت و افزایش برودت هوا همراه با وزش باد شرایط سختی را برای مردم و خانواده‌ها در چند ایالت امریکا در پی داشته است؛ چنان که سفرهای ضروری رانندگان، خدمات‌رسانی به حادثه‌دیدگان، پیدا کردن غذا برای حیوانات و... بسیاری از امور با مشکل مواجه شد. همین هفته نیز مردم در شیکاگو با افت دمایی مواجه شدند که دماسنج‌ها آن را منفی ۲۰ درجه سانتی‌گراد نشان می‌داد. گزیده‌ای از تصاویر این رویداد را در ادامه ببینید.

,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز


,عکس: زندگی در شرایط زیر صفر درجه زیر صفر,زندگی,امریکا,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
برس حرارتی
تبلیغات