سرگرمیجالب انگیز

جالب انگیز

طنز

امضای افراد بزرگ

امضای افراد بزرگ

شاید یکی از بزرگ ترین و مهم ترین نشانه هایی که بشر در طول تاریخ از آن به عنوان علامتی برای ابراز فردیت خود استفاده کرده است، همین خط خطی های ساده ای
پیدا شدن نهنگی از چشم علم دور مانده

پیدا شدن نهنگی از چشم علم دور مانده

مشاهده شدن نهنگی از چشم علم دور مانده با پیداشدن این نهنگ که در ساحل نیوزیلند است. و تاکنون فقط حدس های بر وجود این گونه زده شده بود ولی هم اکنون ای
صفحه 1 از 1690
پربازدیدها
تبلیغات