آفرینش زن

آکاایران: ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

آکاایران: 1- خدا نگران بود که آدم در باغ عدن گم بشه چون اهل پرسیدن آدرس نبود.

2- خدا میدونست یه روزی آدم نیاز داره یک کسی کنترل تلویزیون رو بهش بده.

3- خدا میدونست که آدم هیچ وقت خودش وقت دکتر نمیگیره!

4- خدا میدونست اگه برگ انجیر آدم تموم بشه، هیچ وقت خودش برای خودش یکی دیگه نمیخره. …

5- خدا میدونست که آدم یادش میره آشغالا رو بیرون ببره

6- خدا می دونست ادم ،آدم بشو نیست

7- خدا میدونست که مانند یک باغبون ، آدم برای پیدا کردن ابزارهاش نیاز به کمک داره

8- خدا میدونست که آدم به کسی برای مقصر دونستش برای موضوع سیب یا هر چیز دیگری نیاز داره

9- همونطور که درانجیل آمده است : برای یک مرد خوب نیست تنها بماند و به عنوان دلیل شمار ه یک

10- خدا به آدم نگاه کرد و گفت : من بهتر از این هم می تونم خلق کنم….

منبع :

گردآوری توسط بخش طنز،مطالب طنز سایت آکا
تبلیغات