سرگرمیاستخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین

استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین > صفحه 2

آیه ی 10 سوره ی مائده

آیه ی 10 سوره ی مائده

آنان که کافر شدند و آیات خدا را تکذیب کردند آنها اهل جهنم خواهند بودآیه ی 10 سوره ی مائده نهی شدید به سبب بد فرجامی
آیه ی 60 سوره ی انعام

آیه ی 60 سوره ی انعام

و اوست خدایی که چون شب به خواب میروید جان شما را به نزد خود برده و شما را میمیراند آیه ی 60 سوره ی انعام این کار  خبر از توانمندی و تمکن میدهد انشا ال
آیات 1 و 2سوره ی اعراف

آیات 1 و 2سوره ی اعراف

المص ای رسول کتابی بزرگ برای تو نازل شد پس تو دلتنگ ورنج خاطر (از انکار مردم) نباش آیات 1 و 2سوره ی اعرافدر این کار خدا کمک میکند ودر ان خیر و برکت اس
آیه ی 42 سوره ی مائده

آیه ی 42 سوره ی مائده

آنان جاسوسان دروغزن وخورندگان مال حرامند اگر به نزد تو آمدند خواهی میان آنها حکم کن یا روی از آنان بگردان آیه ی 42 سوره ی مائده اقدام به این عمل زشت ا
آیه ی 1 سوره ی فتح

آیه ی 1 سوره ی فتح

ای رسول ما غم مدار که) ما تورا به فتح آشکاری در عالم پیروز می گردانیم آیه ی 1 سوره ی فتح در این کار ،خدا کمک می کند و در آن خیرو برکت است انشاء الله خ
آیه 39 سوره عنکبوت

آیه 39 سوره عنکبوت

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت این عمل بدبختی شدید است.   سوره:   عنکبوت &nb
آیه 164 سوره بقره

آیه 164 سوره بقره

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   این عمل بسیار خوبی است ان شاءالله   سوره:   بقر
آیه 41 سوره یس

آیه 41 سوره یس

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   این عمل تو خوب و مفید است   سوره:   یس   آ
آیه 16 سوره حجر

آیه 16 سوره حجر

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   عمل بسیار خوبی است ان شاءالله. به آن عمل کن.   سوره:  
آیه 62 سوره توبه

آیه 62 سوره توبه

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به ظاهر عمل خوبی است ولی باطنش بدی گناه است.   سوره:  
آیه 87 سوره اسراء

آیه 87 سوره اسراء

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در این کار رحمت و بخشش فراوانی است.   سوره:   اسراء
آیه 62 سوره انفال

آیه 62 سوره انفال

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   پس خدا تو را بس است و کفایتت می کند.   سوره:   انفال
آیه  سوره نسا

آیه سوره نسا

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   در این عمل پیشقدم نشو.   سوره:   نساء   آیه
آیه 25 سوره روم

آیه 25 سوره روم

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   به مقصودت خواهی رسید.   سوره:   روم   آیه:&
آیه 13 سوره طه

آیه 13 سوره طه

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   خوب است ولی عاقبت آن نابودی است.   سوره:   طه &nbs
پربازدیدها
تبلیغات