بازی محلی

آتدرماى معمولى (مرند )
یکى از بازیکنان داوطلب مى‌شود که به حالت دولا به ایستد. به این بازیکن قلدان قسیر مى‌گویند. در نزدیکى او کپه‌اى خاک مى‌ریزند. ابتدا سردسته روى کپه ٔ خاک جفت زده و از روى قلدان قسیر مى‌پرد و در آن طرف فرود مى‌آید. پس از آنکه همه ٔ بازیکنان پریدند، قلدان قسیر جاى خود را تغییر مى‌ ٔ هد و به محلى مى‌رود که سردسته در پرش خود فرود آمده است.

 

به‌همین ترتیب بازى ادامه پیدا مى‌کند و در هربار، قلدان قسیر جاى خود را عوض مى‌کند. این روال تا زمانى که یکى از بازیکنان نتواند از روى قلدان قسیر بپرد ادامه مى‌یابد . وقتى کسى از پریدن بازماند او باید جاى قلدان قسیر خم شود و قلدان قسیر به بازى برگردد. به‌خاطر داوطلب شدن به او این امتیاز داده مى‌شود که تا آخر بازى بپرد، حتى اگر در بعضى از پرش‌هاى خود موفق نشود .

گردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات