باحال و خنده دار

آکاایران: جوک های باحال و خنده دار(24)

آکاایران: تا ده سالگی هر شلواری که بپوشی سر زانوهاش سوراخ میشه؛
از ده سالگی تا آخر عمر هم همین پروسه روی خشتکت اجرا میشه

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

پسر خاله ام مدارکشو داده واسه ترجمه که بره خارج

بعد اومده خونه ما میگم چایى میخورى یا شربت؟؟؟

میگه قهوه ترک اگه دارى بیار ، تلخ لدفن !!! :|

حالا تا هفته پیش خاکشیرو با آفتابه سر میکشیدا

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اگه میشد دانشمندا یه وسیله اختراع میکردند که از خروپوف برق تولید کنه الان بابام یه نیروگاه هسته ای

محسوب می شد !

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

قدیما چطور میرفتن سرِ چشمه آب میاوردن ؟
ما پارچ که خالی میشه هیچکس مسئولیتشو به عهده نمیگیره !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دو نفرو سخت میشه یافت کرد , یکی کسی که درکت کنه و دومی کسی که بدونه کجای کمرت میخاره.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ﻣﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﻟﻨﮓ ﻇﻬﺮ ﺧﻮﺍﺑﯿﻢ
ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ
ﻭ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﻤﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺎ ﺫﺍﺗﻦ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ..ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻤﻪ
ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﻤﻮﻧﻪ ﺩﯾﮕﻪ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

من حاضرم آمونیاک خالص تنفس کنم ولی

بوی ماه مهر به مشامم نرسه

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دیشب مهمون داشتیم به یکی تعارف کردیم گفتیم شما حق پدری به گردن ما دارید

عاقا کلید کرده بود میگفت هوا خنک شده اجازه بدید کولرو خاموش کنم!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– غمگین تر از این هم هست که کسی رو که دوست داری نبوسی ؟
+ اهوم ،کسی رو که دوست نداری ببوسی !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آدما سه دسته ان:
1- اونایی که می پرسن حقوق ات چه قدره؟
2- اونایی که می پرسن چرا ازدواج نکردی؟
3- آدما

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نون لواش خریدیم به حدی نازکه که اونورش پیداست

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات