طنزهای جالب پ ن پ…

آکاایران: طنزهای جالب پ ن پ…

آکاایران: توی خونه روی تردمیل می دویدم بابام اومد گفت:داری میدوی ک خیر سرت از این لاغرتر شی ؟

گفتم پ ن پ کلاسم دیر شده عجله دارم!!!

…………………………………………………………………….

تو خیابون دفتر نقاشی ریخته بودن ، گفتم عاقا اینا واسه فروشه ؟؟
گفت :” پ ن پ ، گذاشتیم واسه زیبایی محیط زیست”

……………………………………………………………………..

زنگ زدم عکاسی نوبت بگیرم واسه عکس گرفتن دختره گوشی رو برداشته میگم: ببخشید خانوم امروز وقت خالی کی دارین؟ میگه:واسه عکس گرفتن؟ میگم:پ ن پ واسه اینکه با خونواده خدمت برسیم!!! بعد می خنده میگه:6وقت داریم …میگم: قبل از 6 هم کسی نوبت داره؟ میگه: پ ن پ امروز رو کلا واسه همسر اینده ام خالی کردم!!!

……………………………………………………………………..

رفتم مرغ فروشی به فروشنده میگم:بال دارین؟
میگه:بال مرغ؟
میگم:پ ن پ بال هواپیما چن تا کوچه پایین تر سقوط کردیم میخوام درستش کنم!!!

…………………………………………………………………….

با دوستم رفتیم استخر پریده تو اب میگه حالا شنا کنم گفتم پ ن پ بزا اهنگ تایتانیک بزارم اروم غرق شو

……………………………………………………………………

داداشم اومده میگه شلوارک پوشیدی؟!!

میگم پ ن پ پول نداشتم بخرم اومدم شلوارمو تا زانو با قیچی بریدم

…………. ………………………… . ……………………

من کلاس زبان میرم( آره من یه چی فراتر از انتظارم به جون شما)
بعد وسط کلاس یهوبه گوشیم ی اس اومد منم خیلی کلاسیک داشتم جواب میدادم که یهو استادمون اومد بالاسرم و برگشت گفت: حامد داری چی کار میکنی؟؟؟داری اس میدی؟؟؟؟
منم دلم نیومد بهش بگم پ ن پ گفتم: ببخشید استاد بله دارم دارم اس میدم^_^

استادمونم ی خنده معنی داری تحویل داد و رفت پشت میز خودش نشست فک کنم خندش بابت استفاده نکردن من از فرصت پ ن پ بود……..چیکار کنم خو دلم نیومد بهش بگم…….بس که استادمون ماهه*_*

…………………………………………………………………….

درس ریاضیات مهندسی رو شدم 9.
رفیقم میگه افتادی؟
میگم:پ ن پ استاد گفته دستم تنگه این 9 نمره رو بگیر بقیه ش هم سر برج بهت میدم!!!

…………………………………………………………………….

دختره اومده کافی نت میشینه پای سیستم میگه ببخشید سیستمتون خاموشه ؟ میگم بله
میگه روشنش کنم ؟
میگم پــ نــــ پـــــ در حالت خاموش کارتو انجام بده

…………………………………………………………………….

امروز 50 متردنبال تاکسی دویدم .بعدراننده نگه داشت وگفت میخوای سوار بشی.گفتم پ ن پ ……………فقط میخواستم سفر خوشی رو برات ارزو کنم…

…………………………………………………………………….

یه جوش روی دماغم زده اندازه گلابی!
دوستم دیده میگه جوشه؟
میگم پ ن پ قسمت های مهم صورتم رو علامت زدم تو امتحان میاد!

…………………………………………………………………….

به دوستم میگم سیگار دخانیات محسوب میشه؟ میگه پ ن پ ! جز پروتئین های بدن حساب میشه!

.

منبع : mihantaz.com

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات