دوستی غضنفر و حیف نون

آکاایران: دوستی غضنفر و حیف نون

آکاایران: یروز یه غضنفر و حیف نون دوست میشن
 حیف نون هرروز میرفت خونه غضنفر وکباب دنده و جوجه کباب و … میخورد
وغضنفر هر وقت میومد خونه  حیف نون، یارو همش بهش شیر میداد میخورد
یروز غضنفر گفت اقا من به توکباب دنده میدم توبه من هرروز شیر میدی؟
 حیف نون برگشت گفت نگا کن ماست ازاینه ، دوغ ازاینه، کره ازاینه، خامه ازاینه  دیگه چی میخوای
روز بعد  حیف نون اومد خونه غضنفر ، طرف اومد دم در گفت چیه چی میخوای
 حیف نون گفت اومدم پسرات جعفر ،کرم وعلی روببینم

غضنفر چیزشو درمیاره میگه:
.
.
.
.
.
نگا کن کرم ازاینه جعفر ازاینه علی از اینه

دیدی؟حالا گمشو

.

منبع : mihantaz.com

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات