این فقط یه شوخیه

آکاایران: این فقط یه شوخیه

آکاایران:  
با عرض پوزش به حضور خانمهای محترم
این فقط یه شوخیه
Wife is like TV
girlfriend is like MOBILE (Cell)

زن مثل تلویزیونه
دوست دختر مثل موبایل
At home watch TV
go out bring MOBILE

تو خونه تلویزیون تماشا میکنی
وقتی میری بیرون موبایلتو میبری
No money, sell TV
Got money change MOBILE

وقتی پول نداشته باشی تلویزیون خونه ات رو میفروشی
وقتی پول بدست میاری گوشی موبایل رو عوض میکنی
Sometimes enjoy TV
but most of the time play with MOBILE

بعضی وقتها از تلویزیون لذت میبری
اما بیشتر اوقات با موبایل بازی میکنی
TV is free for life
but MOBILE if you don"t pay, the services will be terminated

تلویزیون برای تمام عمرت مجانیه
اما اگه قبض موبایل رو پرداخت نکنی ارائه خدمات متوقف میشه
TV is big, bulky and most of the time old!
But MOBILE is cute, slim, curvy and very portable at any time
تلویزیون بزرگ و گنده است و معمولا کهنه
اما موبایل خوشگل و باریک و خوشدسته و همیشه میشه همه جا با خودت ببریش
Operational cost for TV is often acceptable
but for MOBILE is high and often demanding

معمولا هزینه استفاده از تلویزیون منطقی و قابل قبوله
اما هزینه استفاده از موبایل زیاده و همیشه هم بدهکاری
TV got remote
MOBILE don"t have

تلویزیون کنترل از راه دور داره
اما موبایل نداره
Most important, MOBILE is two ways communication (talk and listen)
but with TV you MUST listen to it (either you want to hear nagging or not)
و مهمترین نکته اینکه موبایل وسیله ارتباطی دوطرفه است (صحبت کردن و گوش دادن )

 اما فقط باید به تلویزیون گوش بدی !چه بخواهی چه نخواهی

Last but not least! TV do not have virus, but MOBILE, yes, they do have VIRUS!
و آخرین نکته اینکه تلویزیون ویروس نداره اما موبایل .....
 


.

منبع : ablimoo.com

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات