غلط نامه کدخدا!

آکاایران: غلط نامه کدخدا!

آکاایران:  

 غلط نامه کدخدا!

جواد خیابانی!

 

 غلط نامه کدخدا!

حامد بهداد!


 غلط نامه کدخدا!

دب اصغر! غلط نامه کدخدا!

بیل گیتس!


 غلط نامه کدخدا!

سیزده به در

 غلط نامه کدخدا!

دستهای آلو دِه!


 غلط نامه کدخدا!

جوش شیرین! غلط نامه کدخدا!

قهرمانی! غلط نامه کدخدا!

گونیا! غلط نامه کدخدا!

بچه مثبت! غلط نامه کدخدا! غلط نامه کدخدا!
 غلط نامه کدخدا!
 غلط نامه کدخدا! غلط نامه کدخدا!


 غلط نامه کدخدا!

.

منبع : ablimoo.com

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات