استفاده بهینه که میگن اینه

آکاایران: استفاده بهینه که میگن اینه

آکاایران:  


از ایرادات مهم و بجای یک آقای خانه !
 استفاده بهینه که میگن اینه
اگر با چنین موردی برخورد کردین تعجب نکنین ! از واجباته والا
 استفاده بهینه که میگن اینه
در حال بازی خرگوش بلا هستن ، تمرکزشون رو نریزین به هم لطفا !
 استفاده بهینه که میگن اینه
دختر باید یدونه از این میزا تو جهازش داشته باشه ! اصن رسمه !
 استفاده بهینه که میگن اینه
استفاده بهینه که میگن اینه !
 استفاده بهینه که میگن اینه
الحق والانصاف راس میگه !
 استفاده بهینه که میگن اینه
البته خودش هم میتونه شایعه باشه !
 استفاده بهینه که میگن اینه

 
حیاط وحش در آبادان !
 استفاده بهینه که میگن اینه
یکی از حقایق زندگی مردان و زنان !
 استفاده بهینه که میگن اینه

 
عین واقعیته!
 
ضمن اینکه نام های aaaaaaa و zzzzzzz و new folder در سیستم های پسران به وفور یافت میشه !
 استفاده بهینه که میگن اینه
 

 
 
از خلاقیت های تمام نشدنی !
 استفاده بهینه که میگن اینه
.

منبع : ablimoo.com

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات