اگه میتونی این جملات سخت رو بگو!

آکاایران: اگه میتونی این جملات سخت رو بگو!

آکاایران: 5 بار بگو :

لای رولت رنده ی لیمو رفته

*

*******تکرار جملات سخت*******

 *

این جمله رو اگه ۲ بار هم بتونی بگی هنر کردی ! :

چه ژست زشتی

*

*******تکرار جملات سخت*******

 *

حالا ۳ بار تکرار کن :

دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده

*

*******تکرار جملات سخت*******

 *

5 بار سریع بگو :

سه دزد رفتن به بز دزدی ُ یه دزد یه بز دزدید ُ یه دزد دو بز دزدید

*

*******تکرار جملات سخت*******

 *

سریع اینم ۳ مرتبه تکرار کن :

لیره رو لوله لوله رو لیره

*

*******تکرار جملات سخت*******

 *

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :

ششلیک شنسل شنسل ششلیک

*

*******تکرار جملات سخت*******

 *

3 بار پشت سر هم بگو :

سپر عقب ماشین جلویی زد به سپر جلو ماشین عقبی

*

*******تکرار جملات سخت*******

 *

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :

کانال کولر تالار تونل

*

*******تکرار جملات سخت*******

 *

جمله سخت زیر رو ۵ بار تکرار کن :

قوری گل قرمزی

*

*******تکرار جملات سخت*******

 *

ننه حسن حسن هستن ، نه ننه حسن نیستن ، حسن نیستن ، حسن نیستن کجا هستن حسن هستن خونه نیستن

*

*******تکرار جملات سخت*******

 *

6 بار بگو

تره و ترب و ترخون – ترد و تند و تلخه

*

*******تکرار جملات سخت*******

 *

5 با بگو
پشتی پستچی کدپستی

*

*******تکرار جملات سخت*******

 *

3 بار بگو
شیش سیخ شیشلیک سیخی 6 هزار

.

منبع : faranaz.com

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات