دخترا چی دوست دارند؟(آخر خنده)

آکاایران: دخترا چی دوست دارند؟(آخر خنده)

دخترا چی دوست دارند؟(آخر خنده)

آکاایران: دخترا چی دوس دارن

 

دخترا چی دوست دارند؟(آخر خنده)

دخترا چی دوس دارن

 

دخترا چی دوست دارند؟(آخر خنده)

دخترا چی دوس دارن

 

دخترا چی دوست دارند؟(آخر خنده)

دخترا چی دوس دارن

 

دخترا چی دوست دارند؟(آخر خنده)

دخترا چی دوس دارن

 

دخترا چی دوست دارند؟(آخر خنده)

دخترا چی دوس دارن

 

دخترا چی دوست دارند؟(آخر خنده)

دخترا چی دوس دارن

 

دخترا چی دوست دارند؟(آخر خنده)

دخترا چی دوس دارن

 

دخترا چی دوست دارند؟(آخر خنده)

دخترا چی دوس دارن

 

دخترا چی دوست دارند؟(آخر خنده)

دخترا چی دوس دارن

.

منبع : faranaz.com

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات