فرحَنگِ لُقَط تمجید و تحقیر!!! (خیلی باحاله…)

آکاایران: فرحَنگِ لُقَط تمجید و تحقیر!!! (خیلی باحاله…)

آکاایران: فرحَنگِ لُقَط تمجید و تحقیر!!! (خیلی باحاله…)

در باب تمجید ؛

۱- بیششرف : خیلی خوشگلی!

۲- توله سسگ : خیلی میفهمی!

۳- کررره خـر : خیلی باهوشی!

۴- کثثافت : خیلی دوست داشتنی ای!

۵- عوضی : خیلی زرنگی!

۶- لامصصب : خیلی کار بلدی!

۷- دیوونه : خیلی عزیزی!

در باب تحقیر؛

۱- مؤمن : خیلی نفهمی!

۲- آدم حسابی : خیلی بی شخصیتی!

۳- مهندس : خیلی خنگی!

۴- دکتر : خیلی گیجی!

۵- دانشمند : خیلی بیشعوری!

۶- خوش تیپ : خیلی چِندشی!

۷- استاد : خیلی بیسوادی!
یاد بزرگواران علی اکبر دهخدا و احمد شاملو گرامی و روحشان شاد …

.

منبع : faranaz.com

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات