نام شوهر در زمانهای مختلف

آکاایران: نام شوهر در زمانهای مختلف

آکاایران:  زمان آشنایی : مرد رویاهام


زمان نامزدی : عشقم

زمان ازدواج : هم نفسم

.

.

.

بعد از یک ماه : جان دلم

بعد از دو ماه : سایه سرم

بعد از سه ماه : شوهرم

.

.

.

بعد از یک سال : آقا بالاسر

بعد از دو سال : بخور و بخواب

بعد از سه سال : نره غول

بعد از چهار سال : لندهور

.

.

.


پنج سال بعد : مرتیکه نفهم بی شعور مفت خور نمک نشناس

.

منبع :

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات