دیکشنری انگلیسی

آکاایران: دیکشنری انگلیسی به شیرازی


آکاایران:  
 
 
می نه؟
 
Am I right
 
ها والوو
 
Yes
 
نه کاکو
 
No
 
نه آمو؟؟
 
Really
 
یا ابالفضل
 
Oh my God
 
بری چی چی؟
 
?Why
 
کاری باری؟
 
bye
 
آم برو او ورو بیزو باد بیاد
 
leave me alone
 
آم کله پرک گرفتم
 
u made me confused
 
ووی آمووو
 
wow
 
بی اینجو
 
come here
 
عامو ولش کن،حوصله داری شمو هم ماشاللو
 
Take it easy
 
جونم مرگ نشی
 
so cute
 
همی‌ نه‌
 
that"s true
 
ارسیو زدم زیر چلم گوروختم
 
I took my shoes and scapped
 
قایم
 
Hard
 
نیوار
 
Tape
 
حالو چه خبره؟
 
!Slow down
 
جیگری بشی
 
You are disgusting
 
آفتوو
 
Sunshine
 
باریکلوو
 
Great
 
بونه
 
Excuse
 
گمپ گلم
 
Dear
 
عام بپوکی
 
when someone eats too much
 
صبرم بده،امونم بده
 
wait
 
خوبوو
 
good quality
 
کلپوک
 
lizard
 
دس نماز
 
washing yourself before praying
 
جنماز
 
a square shape device that you can pray on it
 
باکیت نیس
 
?Are you ok
 

 


.

منبع :

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات