نگاه پر معنی

آکاایران: نگاه پر معنی

آکاایران:   .

 

 
 
 

.

 
 
 

.

 
 
 

.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

 
 

 

 
 

.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

..

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

 

 

 
 نگاه پر معنی
 نگاه پر معنی

 

 

 

.

 

.

 

.

 

..

 

 

نخند!

 

تو چه می‌فهمی معنی این نگاه چیست!

 

تو که پرنده نیستی!! 

.

منبع :

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات