ای خدا File عذابت Run

آکاایران: ای خدا File عذابت Run

آکاایران:  راز آنهایی که باید دلشان فرمت شود

ای خدا Hard دلم Format نما / از فریب ناکسان راحت نما

جمله ویروسند این مردان دون / استعیذالله مما یفترون

File عشقت را Copy کن در دلم / Deltree کن شاخه‌های باطلم

Jumper روح خلایق Set نما / گامهاشان در رهت ثابت نما

گر ز انفاست دلی Scan شود / از شرور دیو و دد ایمن شود

بهر روی زرد سیمین تن فرست / بهر دلهای پرآتش Fan فرست

ای خدا File عذابت Run مکن / با ضعیفان هیچ جز احسان مکن

از همان صبحی که اول گل دمید / بی‌نیاز از CAD خدایش آفرید

کارگاه آفرینش CAD نداشت / Ram نبود و Mouse ها هم Pad نداشت

عشق گل، حق در دل بلبل نهاد / بر شقایق داغ چون Lable نهاد

System عشقش مبری از Error / گوهر مهرش به سینه همچو در

عشق نرم‌افزار راه انداز ماست / عشق Password وصال کبریاست

خالی از عشق محبت دل مباد / بی‌صفا چون آی‌سی Intel مباد

بهتر آن باشد سرودن ول کنم / زین تن خاکی همی Dos Shell کنم

.

منبع :

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات