جالب و خواندنی

آکاایران: طنز جالب و خواندنی مخفی شدن کودک بازیگوش !

آکاایران: مخفی شدن کودک بازیگوش

روزی رئیس یک شرکت بزرگ به دلیل یک مشکل اساسی در رابطه با یکی از کامپیوترهای اصلی، مجبور شد با منزل یکی از کارمندانش تماس بگیرد. بنابراین شماره منزل او را گرفت. کودکی به تلفن جواب داد و نجوا کنان گفت: سلام !
رئیس پرسید : بابا خونس ؟ صدای کوچک نجواکنان گفت: بله !
رئیس گفت می تونم با او صحبت کنم ؟ کودک خیلی آهسته گفت: نه !!!!
رئیس که خیلی متعجب شده بود و می خواست هر چه سریع تر با یک بزرگسال صحبت کند، گفت: مامانت اونجاس ؟
کودک جواب داد : بله !!!
رئیس به سرعت گفت: می تونم با او صحبت کنم ؟ دوباره صدای کوچک گفت: نه !!!
رئیس به امید این که شخص دیگری در آنجا باشد که او بتواند حداقل یک پیغام بگذارد پرسید: آیا کس دیگری آنجا هست ؟
کودک زمزمه کنان پاسخ داد: بله ، یک پلیس !
رئیس که گیج و حیران مانده بود که یک پلیس در منزل کارمندش چه می کند، پرسید: آیا می تونم با پلیس صحبت کنم ؟
کودک خیلی آهسته پاسخ داد: نه ، او مشغول است ؟
رئیس گفت : مشغول چه کاری است ؟
کودک همان طور آهسته باز جواب داد: مشغول صحبت با مامان و بابا و آتش نشان.
رئیس که نگران شده بود و حتی نگرانی اش با شنیدن صدای هلی کوپتری از آن طرف گوشی، به دلشوره تبدیل شده بود پرسید: «این چه صدایی است؟
صدای ظریف و آهسته کودک پاسخ گفت: یک هلی کوپتر !!!
رئیس بسیار آشفته و نگران پرسید: آنجا چه خبر است؟
کودک با همان صدای بسیار آهسته که حالا ترس آمیخته به احترامی در آن موج می زد پاسخ داد: گروه جست و جو همین الان از هلی کوپتر پیاده شدند.
رئیس که زنگ خطر در گوشش به صدا درآمده بود، نگران و حتی کمی لرزان پرسید: آنها دنبال چی می گردند ؟
کودک که همچنان با صدایی بسیار آهسته و نجواکنان صحبت می کرد، با خنده ریزی پاسخ داد: من !!!!!!!

منبع: نون و آب
.

منبع :

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات