آکاایران: درددل خر از خواستگاری

نقلی خواندنی از خری که به خواستگاری رفت

نقلی خواندنی از خری که به خواستگاری رفت

آکاایران: نقلی خواندنی از خری که به خواستگاری رفت

درددل خر از خواستگاری

اختصاصی بیست ستون: 

خری آمد به سوی مادر خویش******** بگفت مادر چرا رنجم دهی بیش

 برو امشب برایم خواستگاری اگر تو بچه ات را دوست داری ****** خر مادر بگفتا : ای پسر جان

تورا من دوست دارم بهتر از جان******** ز بین این همه خرهای خوشگل

 یکی را کن نشان چون نیست مشگل***** خرک از شادمانی جفتکی زد

کمی عرعر نمودو پشتکی زد****** بگفت : مادر به قربان نگاهت **** به قربان دوچشمان سیاهت

خر همسایه را عاشق شدم من******** به زیبایی نباشد مثل او زن

بگفت:مادر برو پالان به تن کن ******** برو اکنون بزرگان را خبر کن

 به آداب و رسومات زمانه ******** شدند داخل به رسم عاقلانه

دوتا پالان خریدند پای عقدش ******** یه افسار طلا با پول نقدش

 خریداری نمودند یک طویله ******** همانطوری که رسم است درقبیله

 خر دانا کلام خود گشایید ******** وصال عقد ایشان را نمایید

 دوشیزه خر خانم آیا رضائی ******** به عقد این خر خوشتیپ در آیی

 یکی از حاضرین گفتا به خنده ********عروس خانم به گل چیدن برفته

 برای بار سوم خر بپرسید ********که خر خانم سرشیکباره جنبید

 خران عرعر کنان شادی نمودند******** به یونجه کام خود شیرین نمودند 

.

منبع :

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات