آکاایران: “تو هم دختر خودمی”

ترفند پیرمردها برای ماچ کردن زنهای فامیل در ایام عید


.
:: مجله آکا ایران ::

.

ما پارسال عید نرفتیم امریکا
امسالم نمیریم ایتالیا.
کلا ما اینجوری هستیم هر سال تصمیم میگیریم یکی از کشورای خارجو نریم

.
:: مجله آکا ایران ::

.

اقا سوالای عید دیدی لو رفت خودتون رو از الان اماده کنید برای پاسخ دهی :
ترم چندی؟
معدلت چنده؟
زن نمی گیری؟
… سربازی نرفتی؟
نمیخواین یه بچه بیارین؟
ناقلا همش سرت تو گوشیه ها… خبریه؟
تو این کامپیوترت چیا داری؟ ( یهو مث اسب میره تو همه درایوا : | (
خانوم خانوما چه بزرگ شدی. دیگه باید به فکر شوهر خوب براش باشیم.
مگه نه مامانش؟ (همراه با چشمک به مامان دختر(

.
:: مجله آکا ایران ::

.

ای ناناز بشی مامانی

لطیفه های جدید

آکاایران: لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 57)

.
:: مجله آکا ایران ::

.

پاسخ به سوال معروف از دخترا درعید دیدنی ها

رفتی مهمونی گفتند پس کی میخای شوهر کنی؟ بهشون بگید عشق من شوهر تو بود که با تو ازدواج کرد دیگه از اون موقع تصمیم گرفتم با هیچکی ازدواج نکنم

.
:: مجله آکا ایران ::

.

پاسخ به سوال معروف از پسرا درعید دیدنی ها

رفتید مهمونی ازتون پرسیدند چرا زن نمیگیری؟ بگید خب تو بیا دخترت رو بده به من

.
:: مجله آکا ایران ::

.

دختر باس موهاش این شکلی باشه مگه نه؟

لطیفه های جدید

.
:: مجله آکا ایران ::

.

 

تو تلویزون تبلیــغات میکنن
LG به مشــتریان به ازای هــر گل ایران تو جـام جهانــی جایزه میده
خو یه دفه بگــو جایزه نمـیدم خودتو راحــت کن دیگــــه

.
:: مجله آکا ایران ::

.

نزدیکه  هزارتا تا فرند دارم!باید فرند تکونی کنم تا بعضیا ک نقش هویج دارن بریزم بیرون*والا نه لایکی نه..،نقش سیاه لشگرو دارن.

.
:: مجله آکا ایران ::

.

سلام این منم اینم نهنگ

لطیفه های جدید

.
:: مجله آکا ایران ::

.

ﺩﻫﻪ ۵۰ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ، ﭘﺲ ﻓﺮﺩﺍ ﻧﻮﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺸﻦ!
ﺩﻫﻪ ۷۰ ﻫﻢ بیش ﻓﻌﺎﻟﻦ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻥ!

ﭼﻪ ﺭﺍﺯﯼ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﻫﻪ ۶۰! ﻧﻪ ﺯﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ

.
:: مجله آکا ایران ::

.

دختر ۱۴ ساله میبینی انگار ۲۶ سالشه
زن ۴۰ ساله میبینی انگار ۱۴ سالشه 

لطیفه های جدید

چه مرگتونه دیوونمون کردین

لطیفه های جدید

.
:: مجله آکا ایران ::

.

لطیفه های جدید
لطیفه های جدید

.
:: مجله آکا ایران ::

.

فقط یه ایرانی میتونه واژه انگلیسی”ایمیل” و فارسی سازی کنه
بذاره “پست الکترونیک”که هم پستش انگلیسیه
هم الکترونیکش!!!
بهش بگیم نامه برقی سنگین تره والا

.
:: مجله آکا ایران ::
.
 
فقط فقط یه مرد ایرانیه که..
نیمه اول زندگیش واسه پیدا کردن زن مورد
!!… علاقش سپری میشه
و نیمه دوم زندگیش واسه پیچوندن همون زن
مورد علاقش.
 
.
:: مجله آکا ایران ::

.
 
اینم شکیرا و پیکه کوچولو
 
لطیفه های جدید

بیاین گلریزون راه بندازیم واسه شکیرا یه شلوار بخریم

.
:: مجله آکا ایران ::

.
 
 
ﮊﺍﭘﻦ ﻳﮏ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺴﺎﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺯﺩﻫﺎ ﺭو
ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﮐﺸﻮﺭ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﮐﻨﻴﻢ !
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ .
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ .
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ .
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ایران ﺗﻮ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭ
ﻣﻴﺪﺯﺩﻥ!
 
.
:: مجله آکا ایران ::

.
 
وﺳﺎﯾﻞ تیراندازی با کمان : ۴ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ !
ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺍﺳﮑﯽ : ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ !
ﻭﺳﺎﯾﻞ ﮐﻮﻩ نوردی : ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ !
ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ : ۱ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ !
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ یک از ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻭﺭﺯﺷﯽ ۸۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ !
ﻗﻠﯿﻮﻥ : ۵ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ !
بعد میگن چرا قلیون میکشی !
 
.
:: مجله آکا ایران ::

.
 
 
لطیفه های جدید
لطیفه های جدید
.
:: مجله آکا ایران ::

.
 
یه بار داداشم ﮔﻔﺖ :
ﺑﺮﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺳﺮ ﻭﺻﺪﺍ ﻣﯿﺎﺩ؟
من رفتم ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻫﻤﺴﺎیمون ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﻓﺮﺍﺭ
ﮐﺮﺩﻩ ..
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪم ﮐﻪ جلو مادرم ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﻭ ﺑﮕم ﺑﻬﺶ گفتم ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ !!..
داداشم ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩه ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ:ﺍﯼ بابا ﺧﺪﺍﺭﻭﺷﮑﺮ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺧﻼﺹ ﺷﺪﯾﺪ،ﺗﻮ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﻣﺶ ..
ﻭﭼﻨﺪﺑﺎﺭ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﭘﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﻣﺶ ﻭﭼﻨﺪﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺑﻮد ..
ﺑﺨﺪﺍ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ،ﺍﺻﻼ ﺍﻭﻥ ﺗﻮﺍﻥ
ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺍﺭﻩ؟! ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭﺵ ﻣﯽ ﺷﻦ؟!
ﻭﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﯾﺪﻣﺖ ..
ﺩﺭﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﺗﻢ ﻭﻟﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎﺗﻮ
ﺗﻮ ﻣﺴﺎﯾﻠﺘﻮﻥ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻢ ..
ﻭﻟﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﺟﺎﯼ ﺩﻭﺭﯼ ﻧﻤﯿﺮﻩ،ﻭﻣﻦ ﻣﻄﻤﯿﻨﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽ
ﺍﺯ ﻻﺕ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ .. ﻭﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺯﺵ ﺳﯿﺮ ﺷﺪ ﺍﻭﻥ
ﺭﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ..
ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﻭﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﻨﻢ ﺳﻮﺍﺭﺵ ﺷﺪﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺎﻝ
ﻧﮑﺮﺩﻡ،ﺻﺪﺍﺵ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺭﺳﯿﺪ ..
داداشم ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺳﯽ ﺳﯽ ﯾﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ…
 
.
:: مجله آکا ایران ::

.

میگن طرف سرش با*** پنالتی میزنه همینه ها

لطیفه های جدید
.
:: مجله آکا ایران ::

.

لطیفه های جدید

.
:: مجله آکا ایران ::

.

از سبکِ سوالایی که دخترا تو گوگل تایپ می کنن می شه فهمید که دنبالِ جواب نیستن، میخوان گوگل باهاشون همدردی کنه 

از این سوالها هم میپرسن: قیمت مانتویی که دختر خاله ی مامانم خریده؟
دانلود اون بازیه که تو گوشی سارا بود جوجوهاش خوجمل بودن

مثلا اگه تایپ می کنن:
“من هارد دیسکِ اکسترنالم رو که وصل می کنم به لپ تاپ قرمزم اون چراغ سبزش دیگه روشن نمی شه! “

و توقع دارن گوگل جواب بده :

“الهی بمیرم، چرا خو؟!! ” 

لطیفه های جدید
 

  .
:: مجله آکا ایران ::

.

 

لطیفه های جدید

  .
:: مجله آکا ایران ::

.

یه معتاد به دوستش میگه:شالی چند بار میری دشتشویی؟ معتاد میگه: یدونه بهار،  یدونه تابشتون، یدونه پاییژ، یدونه ژمشتون. اون یکی معتاد میگه: بابا پش بگواشهال داری دیگه.

  .
:: مجله آکا ایران ::

.

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻤﮑﺎﺭﺕ ﺑﺰﻧﻢ
ﺑﻌﺪ ﺷﻌﺎﺭﻡ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﻪ :

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ” ﺍﺭﻭﺍﺡ ﻋﻤﺖ”

  .
:: مجله آکا ایران ::

.

لطیفه های جدید

  .
:: مجله آکا ایران ::

.

بلاخره سوباسا هم ازدواج کرد ولی زنش تا بخواد بهش بله بگه یه هفته طول میکشه و انتقام مارو ازش میگیره که شوت میزد بعد از یه هفته میرفت توی دروازه  

لطیفه های جدید
    بله اقای سوباسا انتظار خیلی بده

لطیفه های جدید

  .
:: مجله آکا ایران ::

.

منو خرس یوهویی

لطیفه های جدید

   .
:: مجله آکا ایران ::

.

همهٔ رابطه ها
با جملهٔ : تو با بقیه فرق داری شروع میشه !
با جمله : تو هم مثل بقیه ای تمام میشه !

  .
:: مجله آکا ایران ::

.

تا ۲تومن خطمو شارژ میکنم
این ایرانسل صدتا مسابقه طراحی میکنه
که اون ۲ تومن رو از چنگم در بیاره

   .
:: مجله آکا ایران ::

.

این عکس ثابت میکنه که اوسکلی در زمان قدیم هم رواج داشته

لطیفه های جدید

  .
:: مجله آکا ایران ::

.

 

لطیفه های جدید

  .
:: مجله آکا ایران ::

سخنگوی فارسی زبان آمریکا توی فیسبوک پرسیده “فردین بازی” یعنی چی؟ جواب ملت رو نیگا…

لطیفه های جدید

لطیفه های جدید

  .
:: مجله آکا ایران ::

.

خرگوشا نفهمیدن

لطیفه های جدید

لطیفه های جدید

  .
:: مجله آکا ایران ::

.

دوستان عزیز سال ۹۳ رو به همتون تبریک میگیم. انشالا اول از همه سالم و سلامت باشید و دوم  سایه پدر و مادرتون همیشه بالای سرتون باشه و بعد اینکه در سال جدید به آرزو هاتون برسید.

دل تکونی یادتون نره…

لطیفه های جدید

 

 

منبع :

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات