زشت ترین زنان دنیا

آکاایران: زشت ترین زنان دنیا در این قبیله زندگی میکنند !

آکاایران: زشت ترین زنان دنیا در این قبیله زندگی میکنند !

در این قبیله ملاک زیبایی به سوراخ بزرگ لب و عاج بزرگ در گوش است….

مجله آکا ایران مادران هر شش ماه یکبار دکمه بزرگتری جانشین آنها می کنند و در هفده یا هجده سالگی که قطر دکمه ها به هشت سانتیمتر می رسد و تحمل وزن آن برای لب دخترها غیر مقدور است دگمه هایی که از جنس چوب بسیار سبکی است جانشین دگمه های عاج می سازند و به مرور زمان آن را نیز عوض می کنند و دکمه های چوبی بزرگتری را جایگزین می کنند بطوریکه در چهل سالگی دکمه لب آنها همانطور که مشاهده می کنید به اندازه یک نعلبکی چای خوریست که دیدار آنها انسان را به یاد منقار پرندگان پیش از تاریخ می اندازد .

زنان قبیله برای انجام این کار دردها و ناراحتی های شدیدی را تحمل می کنند و از تحمل این درد ها هیچ هدفی جز جلب توجه مردان قبیله را ندارند و حقیقت این است که در این قبیله دختر و یا زن دلخواه مرد آن است که لب بزرگتری داشته باشد .

زشت ترین زنان دنیا

زشت ترین زنان دنیا در این قبیله زندگی میکنند !

زشت ترین زنان دنیا

زشت ترین زنان دنیا در این قبیله زندگی میکنند !

زشت ترین زنان دنیا

زشت ترین زنان دنیا در این قبیله زندگی میکنند !

زشت ترین زنان دنیا

زشت ترین زنان دنیا در این قبیله زندگی میکنند !

زشت ترین زنان دنیا

زشت ترین زنان دنیا در این قبیله زندگی میکنند !

زشت ترین زنان دنیا

زشت ترین زنان دنیا در این قبیله زندگی میکنند !

زشت ترین زنان دنیا

زشت ترین زنان دنیا در این قبیله زندگی میکنند !

زشت ترین زنان دنیا

زشت ترین زنان دنیا در این قبیله زندگی میکنند !

زشت ترین زنان دنیا

زشت ترین زنان دنیا در این قبیله زندگی میکنند !

زشت ترین زنان دنیا

زشت ترین زنان دنیا در این قبیله زندگی میکنند !

زشت ترین زنان دنیا

زشت ترین زنان دنیا در این قبیله زندگی میکنند !

زشت ترین زنان دنیا

زشت ترین زنان دنیا

 

منبع :

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات