آکاایران شعر طنز ، شعر طنز در مورد مترو ازدحام و فشار از هر سو زور آرنج و ضربه زانو بدترین بوی عالم است الحق بوی سیر و پیاز و عطر…

شعر طنز ، شعر طنز در مورد مترو

طنز و خنده دار

آکاایران: شعر طنز در مورد مترو / مجموعه اشعار طنز و خنده دار

به گزارش آکاایران ازدحام و فشار از هر سو

زور آرنج و ضربه زانو

بدترین بوی عالم است الحق

بوی سیر و پیاز و عطر و عرق

کارمند و محصل و عملی

کامبیز و غضنفر و مملی

تاجر و دزد و دکتر و بیکار

لاغر و چاق و سالم و بیمار

گاه دعوای عده ای سالار

فحش های به شدت کش دار

یک نفر غرق در سطور کتاب

یک نفر هم کنار او در خواب

شعر طنز ، شعر طنز در مورد مترو

منبع :

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات