آکاایران جوک ها و متن های زیر در یکی دو هفته گذشته از طریق ربات گیزمیز در تلگرام برای کاربران ارسال شده اند

 

 

 

 

متن های خنده دار

آکاایران: جوک ها و متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

به گزارش آکاایران ﺍﻭﻝ ﺧﻂ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻡ ۱ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮ ﺷﻪ
بعد ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ :
ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﺎ ۱ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎﯾﯿﻢ !
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻮﻝ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﻧﺪﻡ

متن های خنده دار

ﯾﻨﯽ ﻣﺎ ۴ﻧﻔﺮ ﮐﻪ منهدم شدیم ،
ﺧﻮﺩ ﺗﺎﮐﺴﯿﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩ

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑُﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ
ﻟﻮﺍﺷﮏ ﺧﺮﯾﺪﻡ،
.
.
.
.
ﺭﻓﺘﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﻭﺗﺎﺳﺖ ﭼﺴﺒﯿﺪﻥ ﺑﻬﻢ !!
ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻡ 

متن های خنده دار
 
متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

به دوست دخترم اس دادم کجایی؟؟
گفت: با همکلاسای دانشگاه اومدیم استخر ویلامون داریم ویسکی با خاویار میخوریم،اینم به سلامتیت!

.
.
از سر کوچشون رد شدم دیدم باشلوار سه خط ورزشی دم در نشستن دارن شیوید پاک میکنن!!

متن های خنده دار
 
متن های خنده دار

گفتم غرق نشی خانومی

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

مورد داشتیم عروس یه ساعت

 

.

 

.

 

.

 

پشت در آرایشگاه مردونه منتظربوده تا کار ابروی داماد تموم بشه

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

 

ﻣﻦ ﮐﻼً ﺑﺎ ﻫﺮ دختری ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻢ ﺑﺶ ﻣﯿﮕﻢ :
ﯾﻪ داداش ﺩﻭ ﻗﻠﻮ ﺩﺍﺭﻡ …
.
..
.
ﮐﻪ ﺍﮔﻪ یه ﻭﻗﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﻳﻪ دختر ﺩﻳﮕﻪ ﺩﻳﺪ ﺷﺮ ﻧﺸﻪ …
ﺧﻴﻠﻲ خوبم ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ 

متن های خنده دار
 
متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

 

به یه اصفهانی گفتم داداش کارت چیه ؟
گفت: دادام دام دارس امنم تو دام داری دادام دام دارم 


نزدیک بود ری استارت بشم

متن های خنده دار


ترجمه:
برادرم دامداری داره و منم تو دامداریش دام دارم.


لهجه نیس که. رمز گاو صندوق بانکه لامصب

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

آرایشگاه مردونه در بیست سال پیش: 
داش آخر سبیلاتو گرد بزنم؟ 

 


آرایشگاه مردونه الان: 
عسیسم، ابروهاتو هشتی بزنم یا شیطونی؟ 

 


آرایشگاه مردونه ۲۰سال بعد: 
قلبوووونت برم، جوجوی من، میکاپ خلیجی بزنم یا لایت اروپایی؟

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

پسره زنگ میزنه به دوس دخترش میگه یا فردا ۵میلیون برام میاری 
یا همه ی عکسای دیشبمونو پخش میکنم
دختره هم جواب داد:

.
.
.
.
.
.


باووو اونا رو که همون دیشب گذاشتم اینستاگرام 
هزارتا هم لایک خورده

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭﻯ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺴﻰ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ .
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﺍﺯﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺟﺎﺕُ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺪﺍﺯﻡ ﯾﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎ .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻭﻟﯽ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺍﻭﻧﺠﺎ

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

دختر همسایمون کلید نداشت پشتِ در مونده بود
گفتم کارت ملی تو بده بزارم درزِ دَر، زبونه میره عقب در باز میشه
.
.
.
.
.
گفت واقعاااااً؟؟؟ وااااااااای چه جالب!!! مرسی همرام نیست… 
اما کد ملی مو حفظم !

متن های خنده دار
متن های خنده دار
متن های خنده دار

دره خودش از خنده باز شد

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

تازگیا یه آزمایش به آزمایشای قبل از ازدواج اضافه شده

.

.

.

.

.

دخترو میندازن تو آب اگه رفت زیر آب طبیعیه اگه اومد بالا همش پروتزه خخخخخخخ

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

دیگه کار از گوش سوراخ کردن و ابرو برداشتن پسرا گذشته…
.
.
.
.
.
.
امروز تو مترو یه پسره رو دیدم خودشو زده بود به حاملگی که رو صندلی بشینه!! 

متن های خنده دار
 
متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

پلیسا دوست دارن ما جرم کنیم

دکترا دوست دارن ما مریض بشیم

دندون پزشکا دوست دارن دندونای ما فاسد بشه

مکانیکا دوست دارن ماشینامون خراب بشه

 


فقط این دزدا هستن که آرزوی یه زندگی پر پول و موفق و خوب برامون دارن!

خدا نگهدارشون باشه
نیت خیلی مهمه 


I love u
dozda 

متن های خنده دار
متن های خنده دار
متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

تو آفریقا یه قبیله اى هست نمیدونن طلاق چیه.!!! 
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

اصن به این قرتى بازیا اعتقاد ندارن،،،

زن که پررو میشه میخورنش!!!
خلاص 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺧﻨﮓ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﻨﯿﺪ 
.
.
.
.
.
.
.

دیشب ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ، ﺑﺮﯾﻨﻢ ﻭ ﺑﻤﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻟﺒام (…)
ﺗﺎ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﯿﮏ ﺭﻭ ﺑﻔﻬﻤﻦ ‌

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

دیروز تو مهمونی بچه داییم تبلتشو داد به مامانش گفت: این بازی دیگه اکسپایر شده برو یه کرک نشده اش رو برام بریز !!!

 

 

حالا زمان ما:
من بابام شماره شناسنامه اش ۲۱۵ بود، تا پنجم دبستان همش فکر میکردم بابام ۲۱۵ امین آدم روی زمینه
پدر بزرگمو که نگو، شماره اش ۱ بود فکر میکردم حضرت آدمه 

متن های خنده دار
متن های خنده دار
متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻋﺪﺩ ۱۰ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﻋﺪﺩﺍ ﺭﻭ
ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ۰,۱,۲,۳,۴,۵,۶,۷ ,۹ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪﺩ ۸
ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﺩ ۸ ﺍﺻﻦ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ ﯾﻮﻣﺪ .
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺐ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﻭ ﻋﺪﺩ ۱۰ ﻣﯿﺎﺩ
ﺑﺒﯿﻨﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﭼﺸﻤﺶ ﻣﯿﻮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻋﺪﺩ ۸ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺳﻂ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ ﻣﯿﺮﻗﺼﻪ . 
ﻣﯿﺎﺩ ﻭﺳﻂ ﻭ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﮔﻮﺵ ۸ ﻣﯿﮕﻪ: 
ﮐﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ؟ ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﯿﺎﯼ؟ 
ﻋﺪﺩ ۸ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ 
ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻋﺪﺩ ۱۰ ﺭﻭ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻣﻦ ﺻﻔﺮﻡ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺑﺴﺘﻢ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻤﺮﻡ ﻭﺍﺳﺘﻮﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺼﻢ ……

 

"" ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺯﻭﺩ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ !

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

 

ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﺱ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ
۴=۲+۲

.
.
.
.
.


ﺣﺎﻻ ﻧﺤﻮﻩ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ!
ﺍﺻﻐﺮ ۱۳ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ ﺳﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﺍﺣﻤﺪ ﯾﮏﺷﺸﻢ سینوس ﺯﺍﻭﯾﻪ دست چپ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﺍﺳﺖ 

ﺍﻟﻒ ) ﺍﮔﺮ ﺍﺻﻐﺮ ﻧﺼﻒ ﭘﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﮐﻨﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻼﺕ ﺩﺍﺭﺩ؟ 

ﺏ ) مادر ﺟﻌﻔﺮ را رسم کنید !

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

این زنبورایى که ۴۵دقیقه تو یه ارتفاع و نقطه ثابت،
بال بال زنون جلوت وایمیستن

.
.
.
.

اینا نیم کلاجشون خیلى خوبه

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

من ﺷﯿﺮﺟﻪ ﺯﺩﻥ ﺭﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺁﺏ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻡ

.

.

.

.

.

.

.

ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺳﺮ ﻋﺮﻭﺱ ﻭ ﺩﻭﻣﺎﺩ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻦ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘم

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

کی گفته گرونی شده؟
من خودم به شخصه پارسال دو هزار تومن تُخمه میخریدم
امسالم دوهزار تومن تخمه میخرم!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

فقط پارسال تو مُشما میداد امسال میگه جیبتو بیار جلو 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

مرده از ترس زنش اسم زن دومشو تو گوشیش A10A سیو کرده….

بعد از تحقیقات عظیم ، محققان دریافتند منظورش آتنا بوده …!!!!

متن های خنده دار

الله اکبر….

 

 

 


انیشتین چنین نبوغی نداشته که مردای ایرانی دارن …!!!

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

 

دوست بابام اومده خونمون میگه ماشالله پسرتون چقدر بزرگ شده…چند سالشه؟
.
.
.
.
.
.
.
.
بابامم میگه نمیدونم خیلی وقته داریمش !!

متن های خنده دار

منو میگفت!
میفهمی؟؟؟! خیلی وقته دارنم !!!
متن های خنده دار
 

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺶ ﺯﺧﻢ ﺷﺪﻩ ﺯﯾﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ :

ﺩﺷﺘﻢ ﺑﻮﻑ ﺳﺪﻩ!!!

۱۶۵۷ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﺩﻩ

۴۵۷۶ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻨﺖ . .

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ من ﺍﺯ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﻧﯿﺎﮔﺎﺭﺍ ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺏ ﭘﺮﯾﺪم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘم

ﺩﻭﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﯾﻪ ﻧﻔﺮﻡ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ:

آب نره تو کونت!

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

زن اندی اون اولا یه گوشه وامیستاد بشکن میزد، بعدش یه گوشه وامیستاد قر میداد، بعد اومد وسط رقصید، بعد همخونی کرد، بعد خواننده شد، بعدش با خواننده‌هه ازدواج کرد.

یعنی می‌خوام بگم شوهر کردن به این آسونی‌ها هم نیست، باس برنامه‌ریزی داشته باشی و تلاش کنی 

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻡ ﭘﻮﻟﺶ ﺷﺪﻩ ﺳﯿﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ 

به ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ !!!!..
.
.
.
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﭼﻴﺰﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﺩﻫﻨﺘﻮ ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﻣﯿﮑﻨﻢ !!!…


ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

بچه های فامیل دور ننه بزرگ جمع شده بودن،

ننه داشت از قدیما میگفت!

که یه دفه زل زد تو چشم یکی از نوه هاش و پرسید:

عزیزم مگه عقد کردی؟

با تعجب جواب داد نه!

ننه روشو برگردوند و زیر لب گفت:

یاد اون زمون بخیر تا کسی خونه شوهر نمی رفت نه ابروهاشو برمیداشت نه سرخاب سفیدآب میکرد…

بغل دستیش در گوشش گفت تا ننه نفهمیده پسری پاشو برو گمشو بیرون!

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

پر کاربرد ترین جمله دخترا:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
منم اینجوری آرایش کنم از این خوشگلتر میشم… 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

امروز تو خیابون یه دختره رو دیدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه ی یه پسر آرایش کرده بود !

والا خجالتم خوب چیزیه …!!!!!!!!!!!! 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ BMW ﺑﺮﺍﺵ ﺑﻮﻕ ﺯﺩ ﻭلی 
دختره سرشو ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮔﻔﺖ :

 

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﺑﺮﻭ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﺍﻭﻣﺪﻡ !


پسره هم گفت برو کنار میخوام برم تو پارکینگ 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

میگن آهنگای امیر تتلو یه قطع نخاع رو شفا داده….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
یارو از رو ویلچر بلند شده و ضبط و خاموش کرده 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

از یارو میپرسن آپاندیس کجاست؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
میگه : از بالا آدرس بدم گم میشی

متن های خنده دار

از کون که وارد شدی اولین بن بست سمت راست… 
متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

یک باغ پر از فلفل سبز
پر از فلفل قرمز
فلفل قرمز تند تند
فلفل درختی
سس کچاپ تند، فلفل پشت درختا، حوری فلفلی، فلفل اونجا، فلفل همممممه جا
.
.
.
.
.
امام جمعه دهلی در حال توصیف بهشت برای مردم هند 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ پسره رفته خواستگاری؛
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

بعد با اجازه ی عروس و داماد ،
خانواده هاشون رفتن تو اتاق با هم آشنا بشن !

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

دقت کردین ؟ 

بهترین مکان برای خواب، خونه ی خود آدمه

راحت ترین توالت، توالت خونه ی خود آدمه

راحتترین لباس، لباس خود آدمه

خوش فرمون ترین ماشین، ماشین خود آدمه

بهترین جزوه ، جزوه ی خود آدمه

تمیزترین دست، دست خود آدمه

بامزه ترین بچه، نوه ی خود آدمه

 ولی نمیدونم چرا بهترین شوهَرا ، شوهرای مردمه

متن های خنده دار

واقعا چرا؟؟؟

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

راهی مناسب برای سوزاندن چربی های شکم و اطراف کمر بطوری که در کوتاهترین زمان از دست چربیهای اضافه خلاص شویم:
۱…مقداری برگ درخت زیتون خشک شده تهیه کنید
۲… برگها را روی چربی های اطراف شکم توسط یک دستمال بزرگ بپیچید .
۳… به اندازه یک استکان بنزین روی برگها بریزید بطوری که مرطوب شوند.
۴…با فندک یا کبریت برگها را آتش بزنید و چند دقیقه صبر کنید تا چربیها به آرامی آب شوند 

متن های خنده دار

واقعا عالی بود 
یکی از فامیلای ما انجام داده الان هفتمشه

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

اصفهانیه به رفیقش ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ ۵ ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺪﯼ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪﯼ ﺩﯾﮕﻪ ؟؟؟
 ﺭﻓﯿﻘﺶ ﯾﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ:
 ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻮ ﺑﺮﻭ ﺟﻠﻮ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﺳﻮﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ۳ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﻗﻔﻞ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﺳﻮﻡ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺯﺭﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺑﺮﻭ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺳﻮﻡ ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ
 ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ۳ ﺗﺎ ﺍﻃﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺴﺖ ﺍتاﻕ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﺍتاﻕ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﺍتاﻕ ﺳﻮﻣﻮ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﻤﺪ ﻫﺴﺖ ﺩﺭﺷﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ. ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺳﻮﻡ ۳ ﺗﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺴﺖ ﺁﺑﯽ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺁﺑﯿﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ، ﺗﻮﺵ ﯾﻪ ﻗﺮﺁﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻗﺮﺁﻥ قسم ﻧﺪﺍﺭﻡ،،،ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ!!

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

بچه هایی که مهر ماه میرن مدرسه توجه کنن:

 دیکته صحیح کلمات:

عایا = آیا
عاقا = آقا
عاره = آری
ینی = یعنی
۳۰یاوش = سیاوش
خاسم = خواستم
نموخوام = نمیخوام
خوجل = خوشگل
نتن = نکن
عجیجیم = عزیزم
اصن = اصلا
کصافط = کثافت

و از نوشتن (هه و خخخخخخ) هم خودداری کنید

بچه ها خواهشا سوال های امتحانی رو like نکنید

بالای برگه امتحانی فقط نام و نام خانوادگی بنویسید
اون بالا Asl ندید

 

 

 

 

 

 

متن های خنده دار

 

 

 

 

 

 

فاصله حرف تا عمل

 


مادر تنها کنج خانه نشسته بود،
و پسرک بی توجه غرق در فیسبوک این پست را گذاشت: 
" همه هستی ام مادرم …" !

………………………………………………


دخترک در لاین عکس کارگری پیر را گذاشت و زیرش نوشت:
پدرای زحمتکش چند تا لایک دارن…؟

همزمان پدر پیرش صدایش کرد که دخترم ناهار آماده است…؟؟

دختر داد زد : من میل ندارم، صددفعه نگفتم وقتی تو اتاقم هستم انقد صدام نکنید…

راستی، پست دخترک کلی لایک خورده بود…!

………………………………………………


مرد تابلوی خاتم کاری شده زیبایی را که خریده بود،
روی دیوار نصب کرد…

همسرش گفت: حال برادرت را که بیمار است پرسیده ای…؟

با عصبانیت گفت: الان حوصله ندارم…

راستی روی تابلو نوشته بود:
"بیا تا قدر یکدیگر بدانیم…" !

………………………………………………

راستی هیچ فکر کرده ایم که چقدر
حرفهایمان در حقیقی ،
و پُست هایمان در مجازی ،
به پای عمل می رسد …؟!؟

 

 

 

 

در صورت تمایل برای دریافت اینگونه متن ها در تلگرام به این شماره 09011533890 در تلگرام پیام بدید

 

 

 

منبع :

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات