- آکا" src="http:///images/stories/fun/fu491.jpg" alt="چند تا جک بسیار خنده دار از << آقای خنده >
"http://cdn.akaup.com/akairan/aka/m998/06465192191645102a.jpg"چند تا جک بسیار خنده دار از << آقای خنده >" />

 

پلیس به << آقای خنده >: اینجا ماهی‌گیری قدغنه!!! << آقای خنده >: ولی اینجا تابلو نزدین!!!
پلیس: نزدیم که نزدیم، زود باش از بالای اون آکواریوم بیا پایین!!!!


=============================================


<< آقای خنده > میره کله پاچه فروشی، یارو بهش میگه: قربون چشم بگذارم؟
<< آقای خنده > میگه: نه آقا! حداقل صبر کن من برم قایم شم!

=============================================


<< آقای خنده > باباش میمیره میخواسته خاکش کنه، جو میگیرتش باراندازش میکنه!


=============================================


<< آقای خنده > می ره جبهه بعد از 2 روز برمی گرده.
میگن چی شد اینقدر زود برگشتی؟
میگه: بابا اونجا به قصد کشت تفنگ بازی می کنن!


=============================================


<< آقای خنده > رو برق می گیره، مامانش می گه: ننه جون ولش نکن همین بود که باباتو کشت!


=============================================


<< آقای خنده > می ره دزدی تفنگو می ذاره پشت گردن یارو
می گه: تکـون بخوری با لگد می زنم تو کمرت!


=============================================


به << آقای خنده > می گن نظرت راجع به گرون شدن بنزین چیه؟
<< آقای خنده > می گه برای ما که فرقی نمی کنه، ما همون 1000تومن بنزین رو می زنیم


=============================================


از << آقای خنده > می پرسند چرا پرنده ها زمستان از شمال به جنوب پرواز می کنن؟
میگه: آخه پیاده خیلی راهه

=============================================


به << آقای خنده > میگن: چی شد مامانت مرد ؟
میگه: رفت پشت بوم رخت پهن کنه افتاد...
میگن افتاد مرد ؟ میگه: نه بابا افتاد رو کولر ، کولر شکـست افتاد.
بهش میگن اون موقع مرد؟؟
میگه:نه آقا جان،بعد افتاد رو تراس ، تراس خراب شد.
میگن:خوب این دفعه مرد ؟ << آقای خنده > میگه: نه بعد افتاد رو سقف گاراژ، سقف خراب شد!
بهش میگن:حتماً ایندفعه مرد ؟
میگه:بازم نمرد، دیدیم داره کُلّ خونه خراب میشه، با تفنگ زدیمش


=============================================


<< آقای خنده > انگشتشو میکنه تو نافش، ریست میشه


=============================================


<< آقای خنده > جونش به لبش میرسه، تف می‌کنه می‌میره


=============================================


<< آقای خنده > میمیره، عکسشو نداشتند بذارن رو قبرش، تا گردن دفنش می‌کنند


=============================================


<< آقای خنده > سر سفره داد می زده می گفته: بربری بدین! بربری بدین!
بهش میگن چی شده؟ ، میگه: آب تو گلوم گیر کرده


=============================================


<< آقای خنده > رشته‌اش دامپروری بوده، روش نمیشده به کسی بگه.
یکی ازش می‌پرسه: رشته‌ات چیه؟
میگه: دامپیوتر، گرایش پشم افزار!

 

 


گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات