آکاایران: مجموعه کاریکلماتور های جالب و دیدنی | قلقلک کلمات آن هایی که زبانشان دراز است شخصیتی کوتاه دارند. کاریکلماتور های جالب و دیدنی لب هایم آلزایمر گرفته و لبخند را فراموش…

مجموعه کاریکلماتور های جالب و دیدنی | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های جالب و دیدنی -

آکاایران: مجموعه کاریکلماتور های جالب و دیدنی

آن هایی که زبانشان دراز است

شخصیتی کوتاه دارند.

کاریکلماتور های جالب و دیدنی

لب هایم آلزایمر گرفته

و لبخند را فراموش کرده است

کاریکلماتور های جالب و دیدنی

با “خون دل”

زندگی ام در جریان است.

کاریکلماتور های جالب و دیدنی

وجدان چیزی است که انسان را از لذت بردن

هنگام گناه باز می دارد

کاریکلماتور های جالب و دیدنی

همه چیز بر وفق مراد است

و بعضی ها سوار بر خر مراد.

کاریکلماتور های جالب و دیدنی

فریاد از سکوت

تقاضای پناهندگی کرد.

کاریکلماتور های جالب و دیدنی

قند خون

مزه تلخی به زندگی می دهد.

کاریکلماتور های جالب و دیدنی

دیوار جدایی را

عدم تفاهم می چیند.

کاریکلماتور های جالب و دیدنی

دروغ یعنی

تقدیم هدیه شیطان به دیگران.

کاریکلماتور های جالب و دیدنی

بعضی ها پای حرفی که می زنند می ایستند

و بعضی ها زانو می زنند.

مجموعه کاریکلماتور های جالب و دیدنی

منبع :

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات