آکایران :مهرشاد مرتضوی در روزنامه قانون نوشت:
قطع رابطه جیبوتی با ایران، واکنش های مختلفی را به دنبال داشته است. از جملۀ این واکنش ها، مطلب طنزی است که در زیر می خوانید.
بنا به گزارش آکاایران : د ر پی قطع رابطه کشور جیبوتی با ایران، رئیس جمهور این ابرقد رت جهانی د ر جمع 8 هزار نفری هواد ارانش (حد ود یک د رصد جمعیت کشور) سخنان پرشوری ایراد کرد که به شرح زیر است:
«ملت نیزه د وست جیبوتی! بند ه از همین تریبون، قطع روابط سیاسی خود مان با ایران را اعلام می کنم. حالا یک ساختمان مجلس برای ما ساخته اند ! اصلا بیایند بار بزنند ببرند . ما توی همان کلبه راحت‎تریم، تازه جورابمان را هم می توانیم د ر بیاوریم. همچنین، روابط تجاری عظیم 50 هزار د لاری را هم قطع می کنیم که معاد ل نصف بود جه سالانه کشور است.
یکی از این مسئولان ایرانی گفته جیبوتی اول کشورش را روی نقشه پید ا کند . من از شما سوال می کنم، نقشه د یگه چیه؟! نقشه برای ما کاغذپاره است. می گویند پول توجیبی بچه هایشان معاد ل بود جه وزارت «شوسه، آلاچیق و روستاسازی» ماست. ما به آنها پوزخند زد ه و اعلام می کنیم پول هم برای ما کاغذپاره است. برای ما همین که اسم کشورمان با توجه به موزون بود نش روی تمامی آهنگ های 6 و 8 می نشیند ارزش د ارد . به علاوه، قرارد اد و تفاهمنامه و این چیزها هم کاغذپاره است. شما د فتر مشق بچه تو نشون بد ه. شما نه، شما! آهان. اون هم کاغذپاره است. اصلا من خود م هم اگر کاغذ بود م، کاغذپاره بود م. ولم کنین...
(بعد از خورد ن یک آفتابه آب و آرام شد ن) ملت سرافراز جیبوتی! د ر آخر، بند ه از همین تریبون اعلام می کنم اجازه نخواهم د اد حتی یک شتر مسافربری ما به ایران برود . به امید عربستان، با این کار توریسم این کشور کوچک را که شنید ه ایم د ر شرق عربستان واقع شد ه فلج خواهیم کرد . سرفراز و پیروز باشید .» (شعار حضار)

منبع :

رئیس جمهور

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات